Pracownicy

Rafał Bednarczyk


mgr inż.

Rafał Bednarczyk

Dyrektor Centrum - Centrum Informatyczne