Pracownicy

Anna Baryła


dr

Anna Baryła

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Kształtowania Środowiska

+48 22 59 353 57Wykształcenie2004 r. Doktor inżynier, nauki rolnicze, dyscyplina: kształtowanie środowiska, Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW w Warszawie1997 r. Magister inżynier, dyscyplina: inżynieria środowiska, specjalność: ochrona i rekultywacji środowiska, Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska SGGW w WarszawieAktualne stanowiskoAdiunkt w Katedrze Kształtowania Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW