Pracownicy

Grzegorz Bartoszewski


prof. dr hab.

Grzegorz Bartoszewski

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin

+48 22 59 321 77

http://grzegorz_bartoszewski.users.sggw.pl/

Curriculum Vitae

http://grzegorz_bartoszewski.users.sggw.pl/