Pracownicy

Joanna Bartoszewska


mgr

Joanna Bartoszewska

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

Dziekanat Wydział Ogrodnicwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

355 81