Pracownicy

Mariusz Barszcz


dr

Mariusz Barszcz

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Inżynierii Wodnej

+48 22 59 352 84