Pracownicy

Joanna Baran


dr

Joanna Baran

Wydział Nauk Ekonomicznych

Katedra Logistyki

+48 22 59 342 60Wykształcenie:

1. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii - Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW, 2010 r.

2. Magister zarządzania i marketingu - Wydział Ekonomiczno-Rolniczy SGGW, 2006 r.

3. Studia Podyplomowe Zarządzanie operacyjne przedsiębiorstwem i łańcuchem dostaw Menedżer Logistyki - Wyższa Szkoła Logistyki przy Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

4. Studia Podyplomowe Logistyka - Wyższa Szkoła Logistyki przy Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

5. Równoległe Studia Pedagogiczne - Wydział Ekonomiczno – Rolniczy SGGW.Obszary naukowe:

-ekonomika przedsiębiorstw,

-logistyka,

-zarządzanie.

Szczegółowe problemy badawcze:

-metody oceny efektywności przedsiębiorstw (w szczególności metoda Data Envelopment Analysis (DEA) i funkcja produkcji,

-internacjonalizacja i globalizacja na poziomie mikro i mezoekonomicznym,

-systemy logistyczne w agrobiznesie, zarządzanie i planowanie logistyczne w przedsiębiorstwach, logistyka zaopatrzenia i produkcji, magazynowanie,

-zarządzanie strategiczne, w tym szczególnie koncepcja Balanced Scorecard,

-wielokryterialne metody wspomagania decyzji w przedsiębiorstwach.Wyróżnienia i nagrody:

-Nagroda zespołowa III stopnia za działalność naukową, przyznana przez JM Rektora SGGW (2019 r.)

-Nagroda zespołowa II stopnia za działalność naukową, przyznana przez JM Rektora SGGW (2015 r.)

-Nagroda zespołowa stopnia III za osiągnięcia organizacyjne przyznana przez JM Rektora SGGW (2017 r.)

-Wyróżnienie w kategorii Wydziałowego Mistrza Edukacji(2015 r.)

-Główna nagroda w kategorii Mistrz Motywacji w ramach Plebiscytu Mistrzowie Edukacji, którego organizatorem była Rada Uczelniana Samorządu Studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (2013 r.)

-Medal Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW za istotny wkład w rozwój działalności naukowej i dydaktycznej (2013 r.)

-Wyróżnienie w kategorii młody pracownik nauki za artykuł prezentowany na Kongresie SERiA w Rzeszowie i w Bygdoszczy (2013 r., 2017 r.)

-Wyróżnienie Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych dla rozprawy doktorskiej pt. Efektywność skali produkcji w sektorze przetwórstwa mleka (2010 r.)

-Dyplom uznania od JM Rektora SGGW za osiągnięcia dydaktyczne (2009 r.)

Curriculum Vitae

http://joanna_baran.users.sggw.pl/cvpl.pdf

Publikacje

 1. Wybrane publikacje:

 2. 1. Baran J., 2019: Intensywność i zasięg geograficzny internacjonalizacji sektora przetwórstwa mleka, Wydawnictwo SGGW w Warszawie, Warszawa, 348 s., ISBN 978-83-7583-848-0

 3. 2. Roman M., Baran J., 2018: Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania transportu morskiego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, ISBN: 978-83-7583-834-3

 4. 3. Baran J., Maciejczak M., Pietrzak M., Rokicki T., Wicki L., 2008: Logistyka- wybrane zagadnienia, Wydawnictwo SGGW, Warszawa

 5. 4. Baran J., Górecka A., 2019: Economic and environmental aspects of inland transport in EU countries, Economic Research – Ekonomska Istrazivanja, Vol. 32, pp. 1037-1058 (Impact factor 2017: 1,137)

 6. 5. Baran J., 2019: Internationalization of the butter market, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2, s. 69-84

 7. 6. Baran J., 2018: Zarządzanie łańcuchami dostaw w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego, Journal of Modern Science, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie, Vol. 39, nr 4, s. 217-230

 8. 7. Baran J., 2018: Modele internacjonalizacji przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, T. 20, z. 5, s. 10-14

 9. 8. Górecka A., Baran J., Pavlić-Skender H., Grčić-Fabić M., 2018: Correlation between inland transport efficiency, GDP and environmental aspects in EU countries, Business Logistics in Modern Management, s. 453-470

 10. 9. Górecka A., Baran J., 2018: Efficiency of investments in regional airports in Poland, Sosyoekonomi, Vol. 26, nr 38, s. 23-35

 11. 10. Pietrzak P., Baran J., 2018: Efektywność i skuteczność kształcenia w publicznym szkolnictwie wyższym w Polsce, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, nr 2, s. 113-130

 12. 11. Baran J., Jankowska A., 2017: Preferencje polskich konsumentów dotyczące zakupów internetowych odzieży, Problemy Transportu i Logistyki 2017, nr 3, s. 87-94

 13. 12. Baran J., 2017: Stopień globalizacji branż polskiego przemysłu spożywczego a ich wyniki ekonomiczne, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich , T. 104, nr 4, s. 75-85

 14. 13. Baran J., 2017: Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Polsce na tle Unii Europejskiej w latach 2005-2014, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, T. 19, z. 3, s. 18-23

 15. 14. Pietrzak P., Baran J., 2017: Application of the Malmquist Productivity Index to examine changes in the efficiency of humanities faculties, Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, nr 16 (3), s. 43-52

 16. 15. Baran J., 2016: Efektywność polskiego rolnictwa na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej, Wieś i Rolnictwo, nr 3, s. 69-85

 17. 16. Baran J., 2016: Changes in productivity of selected branches of the Polish food sector in the years 2004-2013, Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 3, s. 1-8

 18. 17. Baran J., Palica K., 2016: Organizacja i jakość usług transportu publicznego w Turcji na przykładzie prowincji Gaziantep, Transport Miejski i Regionalny, nr 4, s. 19-24

 19. 18. Baran J., 2016: Globalization processes in Polish food industry, Economic Science for Rural Development, nr 42, s. 200-206

 20. 19. Baran J., Wysokiński M., Staš D., Samolejová A., Lenort R., 2016: Efficiency of Polish metallurgical industry based on data envelopment analysis, Metalurgija, Vol. 55, nr 2, s. 245-248 (Impact factor 2014: 0,959)

 21. 20. Jun Jiang Q., Baran J., Wysokiński M., 2016: Comparison of agriculture efficiency of Chinese provinces, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, T. 18, z. 2, s. 136-141

 22. 21. Pietrzak M., Pietrzak P., Baran J., 2016: Efficiency assessment of public higher education with the application of Data Envelopment Analysis: the evidence from Poland, Online Journal of Applied Knowledge Management, Vol. 4, nr 2, s. 59-73

 23. 22. Baran J., Pietrzak M., Pietrzak P., 2015: Efektywność funkcjonowania publicznych szkół wyższych, Optimum. Studia Ekonomiczne 2015, nr 4 (76), s. 169-185

 24. 23. Baran J., Górecka A., 2015: Seaport efficiency and productivity based on Data Envelopment Analysis and Malmquist Productivity Index, Logistics & Sustainable Transport, Vol. 6, nr 1, s. 25–33

 25. 24. Baran J., 2015: Porównanie efektywności wybranych branż polskiego przemysłu spożywczego, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, T. 17, z. 5, s. 11-16

 26. 25. Baran J., 2015: Regional differentiation of financial support from the European Union and its impact on agricultural efficiency in Poland, Economic Science for Rural Development, nr 38, s. 227-238

 27. 26. Baran J., 2014: Efektywność sektora transportu drogowego w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie 2014, nr 103 (30), s. 193-202

 28. 27. Baran J., 2014: Changes in productivity of agriculture after Polish accession to the European Union, Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, nr 13 (3), s. 5-15

 29. 28. Baran J., Żak J., 2014: Multiple criteria evaluation of transportation performance for selected agribusiness companies, Procedia - Social and Behavioral Sciences 2014, Vol. 111, s. 320-329

 30. 29. Baran J., Bińkowski F., 2014: Znaczenie opakowań aktywnych i inteligentnych

 31. 30. w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności, Logistyka 2014, nr 6, CD nr 6, s. 13113-13118

 32. 31. Baran J., 2014: Regionalne zróżnicowanie efektywności rolnictwa w Polsce, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, T. 101, nr 2, s. 20-28

 33. 32. Baran J., Sint A., 2014: Organizacja transportu w sektorze przetwórstwa owoców i warzyw, Logistyka, nr 4, CD nr 4, s. 3479-3486

 34. 33. Wysokiński M., Baran J., 2014: The Russian embargo: tribulations of dairy and meat exports from Poland, Journal of International Agricultural Trade and Development, Vol. 10, nr 1, s. 135-147

 35. 34. Baran J., 2013: Benchmarking portów morskich bazujący na metodzie Data Envelopment Analysis, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport 2013, z. 100, s. 5-18

 36. 35. Baran J., 2013: Zastosowanie metody AHP do tworzenia rankingu województw według zaawansowania rozwoju transportu, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, T. 15, z. 6, s. 16-21

 37. 36. Baran J., 2013: Efficiency of the production scale of Polish dairy companies based on data envelopment analysis, Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, nr 12 (2), s. 5-13

 38. 37. Baran J., 2012: The production scale of Polish dairy companies and their economic and financial results, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, T. 14, z. 6, s. 7-11

 39. 38. Baran J., 2012: Zastosowanie metody Data Envelopment Analysis do badania efektywności portów, Logistyka, nr 4, CD nr 1, s. 21-30

 40. 39. Baran J., 2011: Korzyści skali a forma prawna przedsiębiorstw przetwórstwa mleka, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, T. 13, z. 1, s. 32-36

 41. 40. Baran J., Kołyska J., 2009: Porównanie wykorzystania zasobów małych, średnich i dużych przedsiębiorstw przemysłu mleczarskiego 1998-2005, Equilibrium: Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, Vol. 2, nr 1, s. 159-169

 42. 41. Baran J., 2009: Korzyści skali a wyniki ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw przetwórstwa mleka w latach 2004-2006, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 76, s. 95-108

 43. 42. Baran J., 2009: Parametryczne i nieparametryczne metody badania efektywności skali spółdzielni mleczarskich, Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G - Ekonomika Rolnictwa, T. 96, nr 3, s. 97-106

 44. 43. Baran J., 2008: Efektywność techniczna a wyniki finansowe spółdzielni mleczarskich w latach 2003-2005, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 64, s. 101- 112

 45. 44. Baran J., 2007: Efektywność spółdzielni i pozostałych form prawnych działających w przemyśle mleczarskim z wykorzystaniem metody DEA, Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G - Ekonomika Rolnictwa, T. 94, z. 1, s. 109