Pracownicy

Agnieszka Ewa Bańkowska-Sobczak


dr inż.

Agnieszka Ewa Bańkowska-Sobczak

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Inżynierii Wodnej

+48 22 59 353 92Obszar badańFunkcjonowanie ekosystemów jeziornych (ekologia, eutrofizacja, hydrologia)

Dynamika fosforu w osadach dennych

Technologie rekultywacji jeziorDydaktykaRenaturyzacja środowisk wodnych

Rekultywacja ekosystemów wodnych

Ochrona jezior

Renaturyzacja rzekWykształcenie

2007-2012 studia doktoranckie w SGGW w Warszawie, Katedra Inżynierii Wodnej

2002–2007 mgr. inż. ochrony środowiska, SGGW w WarszawieDoświadczenie w pracy naukowej

Od X.2007 Katedra Inżynierii Wodnej, SGGW w Warszawie:

-projekt Monitoring ilości i jakości wód zasilających Jezioro Zdworskie (2008-2012)

-projekt Zastosowanie kalcytu dla celów wiązania fosforu w osadach dennych eutroficznych jezior polimiktycznych na przykładzie Jeziora Zdworskiego - główny wykonawca(2010- 2013)

-inne prace badawcze z zakresu technologii rekultywacji wód,

jakościowego i ilościowego monitoringu wódX.2008-IV.2009 Karlsruhe Institute of Technology, Institut für Mineralogie und Geochemie (staż naukowy, prace badawcze w zakresie interakcji kalcytu i fosforu)Od I.2013 Samodzielny technolog, Laboratorium - Centrum Wodne, SGGW

Curriculum Vitae

http://ziw.sggw.pl/zaklad/bankowska_pl.pdf