Pracownicy

Marcin Bańbura


prof. dr hab.

Marcin Bańbura

Dziekan

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Przedklinicznych

+48 22 59 360 56- lekarz weterynarii, Wydział Medycyny weterynaryjnej SGGW, 1979

- dr nauk weterynarynych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW, 1988

- dr hab. nauk weterynaryjnych, 2005zajęcia dydaktyczne dla Wydziału Medcyny Weterynaryjnej (mikrobiologia, wirusologia), Międzywydziałowego Studium Biotechnologii (wirusologia ogólna i weterynaryjna) oraz Kierunku Biologia (wirusologia ogólna i molekularna)badania naukowe z zakresu wirusologii - mechanizmy patogennoœci i neuropatogennoœci końskiego herpeswirusa typu 1 (EHV-1)do najważniejszych osišgnięć należy stworzenie dogodnego modelu in vitro do badania interakcji EHV-1 - komórka nerwowa oraz kilka interesujšcych obserwacji zwišzanych z mechanizmami wzajemnego oddziaływania wirus-neuron oraz uruchamianiem mechanizmów odpornoœci wrodzonej

Publikacje

 1. 2013

 2. 1. Cymerys, J; Dzieciatkowski, T; Golke, A; Slonska, A; Majewska, A; Krzyzowska, M; Banbura, M W

 3. Primary cultures of murine neurons for studying herpes simplex virus 1 infection and its inhibition by antivirals. Acta virologica 57, (3), 339-45

 4. 2012

 5. 1. Osińska E., Golke A., Słońska A., Cymerys J., Bańbura M.W., Dziecištkowski T. HybProbes-based Real-time PCR assai for rapid detection of equine herpesvirus type 2 DNA. Polish Journal of Veterinary Sciences 2012, 15(3), 411-416.

 6. 2. Golke A., Cymerys J., Słońska A., Dziecištkowski T., Chmielewska A., Bańbura M.W. The xCELLigence system for real-time and label-free analysis of neuronal and dermal cells response to Equine Herpesvirus type 1 (EHV-1) infection. Polish Journal of Veter

 7. 3. Cymerys J., Słońska A., Godlewski M., Tucholska A., Chmielewska A., Golke A., Bańbura M.W. Apoptotic and necrotic changes in cultured murine neurons infected with equid herpesvirus 1. Acta Virologica 2012, 56(1), 39-48.

 8. 2011

 9. 1. Słońska A., Golke A., Stolarska M., Cymerys J., Dziecištkowski T., Bańbura M. Wpływ zakażeń wirusowych na cytoszkielet komórkowy. Post. Mikrobiol. 2011, 50 (2), 121-130.

 10. 2. Bańbura M. Konrad Malicki – Wspomnienie. Post. Mikrobiol. 2011, 50 (2), 83-84.

 11. 2010

 12. 1. Cymerys J., Dziecištkowski T., Słońska A., Bierła J., Tucholska A., Chmielewska A., Golke A., Bańbura M.W. Equine herpesvirus type 1 (EHV-1) replication in primary murine neurons culture. Polish Journal of Veterinary Sciences 2010, 13(4), 701-708.

 13. 2. Turowska A., Pajak B., Godlewski M.M., Dzieciatkowski T., Chmielewska A., Tucholska A., Banbura M. Opposite effects of two different strains of equine herpesvirus 1 infection on cytoskeleton composition in equine dermal ED and African green monkey kidn

 14. 2009

 15. 1. Dziecištkowski T., Chmielewska A., Turowska A., Tucholska A., Bańbura M.W. Replication of equine herpesvirus type 1 in equine demal cells transfected with Bam HI[G] restriction fragment of EHV-2 genome. Polish Journal of Veterinary Sciences 2009, 12 (1

 16. 2. Dziecištkowski T., Przybylski M., Cymerys J., Turowska A., Chmielewska A., Tucholska A., Bańbura M. Equine herpesvirus type 1 quantification in different

 17. types of samples by a real-time PCR. Polish Journal of Veterinary Sciences 2009, 12(3), 311-315.