Pracownicy

Agnieszka Ballaun


mgr inż.

Agnieszka Ballaun

Kierownik działu/biura - Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów

310 29