Pracownicy

Marek Balcerak


dr

Marek Balcerak

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

+48 22 59 365 25Marek Balcerak

- ukończył VIII LO im. Władysława IV w Warszawie

- absolwent Wydziału Zootechnicznego SGGW

- doktorat (obrona w 2003r) –"Tendencje zmian poziomu i struktury kosztów produkcji żywca wieprzowego (1987-88 do 1999-2000)” – promotor prof. Dr hab. B Strzyżewski

- od 2013r zatrudniona w Pracowni Ekonomiki i Organizacji Produkcji Zwierzęcej SGGW

- autor lub współautor 49 prac naukowych i popularnonaukowych oraz 1 skryptu

- Promotor 34 prac dyplomowych

- Członek PTZ

Publikacje

 1. 1. Balcerak M Wojtyra B, Gagucki M. Effect of the restructuring on economic results and the debt of chosen APA companies - Warsaw 2008 W: Naukovij Visnik L'vovskogo Nacional'nogo Unìversitetu Veterinarnoj Mediciny ta Biotehnologij 2008, 240-243

 2. 2. Wojtyra B. Balcerak M Headage of pig production and pork meat consumption in Poland in 2005-2006, 2008 W: Sel'skoe hozâjstvo - problemy i perspektivy : sbornik naučnyh trudov v dwoh tomah. 407-412

 3. 3. Wojtyra B. Balcerak M Cash flows in farms with different animal production:2008 Naukovij Visnik L'vovskogo Nacional'nogo Unìversitetu Veterinarnoj Mediciny ta Biotehnologij 2008, 397-403

 4. 4. Wojtyra B. Balcerak M Wpływ żywienia na sprawność ekonomiczną produkcji trzody chlewnej 2008 W: Uwarunkowania rynkowe konkurencyjności przedsiębiorstw / pod red. Adama Birskiego.Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 305-310

 5. 5. Wojtyra B, Balcerak M 2008 Evaluation of profitable situation of milk production in 2007 / Naukovij Visnik L'vovskogo Nacional'nogo Unìversitetu Veterinarnoj Mediciny ta Biotehnologij, 244-248

 6. 6. Wojtyra B, Balcerak M Fowl market in Poland in 2006 2008 W: Sel'skoe hozâjstvo - problemy i perspektivy, 401-406

 7. 7. Balcerak M. Wojtyra B Owczarzak G 2008 Zmiany w efektywności działania spółek ANR wyspecjalizowanych w hodowli bydła mlecznego W: Uwarunkowania rynkowe konkurencyjności przedsiębiorstw / pod red. Adama Birskiego.Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu War

 8. 8. Balcerak M. Wojtyra B Boruta J Majcherczyk M 2008 Developing animal by-products in Poland (2005-2007) Naukovij Visnik L'vovskogo Nacional'nogo Unìversitetu Veterinarnoj Mediciny ta Biotehnologij, 300-303

 9. 9. Wojtyra B Balcerak M 2009 The influence of the origin of fodders on pig production results 2009 Naukovij Visnik L'vovskogo Nacional'nogo Unìversitetu Veterinarnoj Mediciny ta Biotehnologij 263-269

 10. 10. Wojtyra B Balcerak M, 2009 Economic efficiency of farms specialized in milk production depending on the share of concentrate fodders used in cows nutrition / Bożena Wojtyra, Marek Balcerak. // W: Naukovij Visnik L'vovskogo Nacional'nogo Unìvers

 11. 11. Stadnicka A, Sawosz E, Grodzik M, Chwalibóg A, Balcerak M. 2009 Influence of nanoparticles of silver/palladium alloy on chicken embryos' development // W: Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Animal Science nr 46, 237-242

 12. 12. Rupiewicz M, Niemiec T, Lepianka A, Balcerak M. 2009 Effects of excretions/secretions produced by larvae of Lucilia sericata on growth of poultry isolates Salmonella Enteritidis in vitro W: Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Animal

 13. 13. Popczyk B, Balcerak M, Klimaszewski K 2010 „Analiza zmian populacji zwierzyny drobnej na terenie województwa mazowieckiego w latach 2000-2010” Nauka Łowiectwu

 14. 14. Balcerak M. 2010 „Finanse związku widziane okiem naukowca”. Łowiec Polski 9/2010

 15. 15. Balcerak M Popczyk B Głogowski R 2009 Changes in the size of the population of the hare in Poland (1990-2008) Naukovij Visnik L'vovskogo Nacional'nogo Unìversitetu Veterinarnoj Mediciny ta Biotehnologij

 16. 16. Balcerak M Popczyk B Głogowski R 2010 Changes in the harvest of the pheasant (Phasianus colchicus L.) in Poland in the years 1999-2009 Naukovij Visnik L'vovskogo Nacional'nogo Unìversitetu Veterinarnoj Mediciny ta Biotehnologij 326-330

 17. 17. Balcerak M Popczyk B 2010 The effect of trends in agriculture populations of Brown hare and Red fox in central Poland in years 1981 – 2008 Naukovij Visnik L'vovskogo Nacional'nogo Unìversitetu Veterinarnoj Mediciny ta Biotehnologij 348-35

 18. 18. Boruta J, Koncewicz M, Balcerak M. Rules concerning animal by-products management binding in the member states of European Union on the example of Poland W: Naukovij Visnik L'vovskogo Nacional'nogo Unìversitetu Veterinarnoj Mediciny ta Biotehnol

 19. 19. Balcerak M., Śmigielska D. 2012 Wyniki ekonomiczne gospodarstw – uczestników programu Zdrowa Krowa w latach 2010-2011 Spomleczne Wiadomości nr 8 sierpień 2012

 20. 20. Balcerak M., Śmigielska D. 2012 Ocena efektywności ekonomicznej gospodarstw uczestników programu Zdrowa Krowa. Perspektywy produkcji mleka i wołowiny w Polsce i na świecie : XX Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, Zakopane, 19-23 marca 2012 r. / [red. nauk.

 21. 21. Balcerak M., Śmigielska D. 2012 Dochodowość gospodarstw – uczestników programu Zdrowa Krowa w roku 2010. Spomleczne Wiadomości nr 1 (38) styczeń 2012

 22. 22. Balcerak M., Śmigielska D. 2011 Problem inwestycji w gospodarstwach wyspecjalizowanych w produkcji mleka. Spomleczne wiadomości nr 9 (34) wrzesień 2011

 23. 23. Balcerak M., Śmigielska D. 2011 Ekonomiczne aspekty hodowli krów mlecznych. Spomleczne Wiadomości nr 6 czerwiec 2011

 24. 24. Śmigielska D., Balcerak M. 2011 Changes of the spemding value of the milk and porkers 2002-2009. Sielskoje hoziajstwo problem i perspektywy. T.2, s. 191-195, Grodno

 25. 25. Balcerak M., Śmigielska D. 2011 Tendencies in changes of certain brands of animal production in Poland in the years 2003-2009Naukovij Visnik L`vovskogo Nacional`nogo Universitetu Veterinarnoj Mediciny ta Biotechnologij 2011, T.13, nr4 (50), C.5, s. 31