Pracownicy

Bożena Bałasińska


dr hab.

Bożena Bałasińska

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych