Pracownicy

Piotr Bąska


dr inż.

Piotr Bąska

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Przedklinicznych

+48 22 59 360 22W swojej pracy naukowej utrzymuję równowagę pomiędzy badaniami podstawowymi i stosowanymi. Interesuję się fizjologią komórek dendrytycznych lokalnie występujących w jelicie oraz udziałem komórek nabłonkowych w lokalnej odpowiedzi immunologicznej. Z zakresu badań stosowanych zajmuję się uzyskiwaniem rekombinowanych białek w heterologicznych systemach ekspresji (E. coli, komórki drożdżowe, hodowle komórkowe).Wykształcenie:2011 - uzyskanie tytułu dr n. wet. i obrona z wyróżnieniem pracy doktorskiej pt. "Ocena in vitro właściwości immunomodulacyjnych metaloproteazy Ace-MTP-2 oraz ocena ekspresji Ace-mtp-2 w poszczególnych stadiach rozwojowych Ancylostoma ceylanicum".

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej.2006 - uzyskanie tytułu mgr inż. Biotechnologii i obrona pracy magisterskiej pt. "Uzyskanie surowicy poliklonalnej rozpoznającej białko sekrecyjne 3 Ancylostoma ceylanicum".

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Międzywydziałowe Studium Biotechnologii.

Publikacje

 1. Szymańska E, Orłowski P, Winnicka K, Tomaszewska E, Bąska P, Celichowski G, Grobelny J, Basa A, Krzyżowska M. Multifunctional Tannic Acid/Silver Nanoparticle-Based Mucoadhesive Hydrogel for Improved Local Treatment of HSV Infection: In Vitro and In Vivo S

 2. Bąska P, Norbury LJ, Zawistowska-Deniziak A, Wiśniewski M, Januszkiewicz K. Excretory/secretory products from two Fasciola hepatica isolates induce different transcriptional changes and IL-10 release in LPS-activated bovine "BOMA" macrophages. Parasitol R

 3. Henker LC,... Bąska P i wsp. Immune protection conferred by recombinant MRLC (myosin regulatory light chain) antigen in TiterMax Gold® adjuvant against experimental fasciolosis in rats. Vaccine. 2017 Jan 23;35(4):663-671. doi: 10.1016/j.vaccine.2016

 4. Schwertz CI,... Bąska P i wsp. Oxidative stress associated with pathological changes in the pancreas of cattle naturally infected by Eurytrema coelomaticum. Vet Parasitol. 2016 Jun 15;223:102-10. doi: 10.1016/j.vetpar.2016.04.034.

 5. Wiśniewski M, Jaros S, Bąska P, Cappello M, Długosz E, Wędrychowicz H. Hamsters vaccinated with Ace-mep-7 DNA vaccine produced protective immunity against Ancylostoma ceylanicum infection. Exp Parasitol. 2016 Apr;163:1-7. doi: 10.1016/j.exppara.2016.01.00

 6. Bień K, Sobańska Z, Sokołowska J, Bąska P, Nowak Z, Winnicka A, Krzyzowska M. A lack of Fas/FasL signalling leads to disturbances in the antiviral response during ectromelia virus infection. Arch Virol. Arch Virol. 2016 Apr;161(4):913-28. doi: 10.1007/s00

 7. Schwertz CI, Lucca NJ, da Silva AS, Baska P, Bonetto G, Gabriel ME, Centofanti F, Mendes RE. Eurytrematosis: An emerging and neglected disease in South Brazil. World J Exp Med. 2015 Aug 20;5(3):160-3. doi: 10.5493/wjem.v5.i3.160

 8. Zygner W, Gójska-Zygner O, Bąska P, Długosz E. Low T3 syndrome in canine babesiosis associated with increased serum IL-6 concentration and azotaemia. Veterinaty Parasitology. 2015; 30;211(1-2):23-7. DOI: 10.1016/j.vetpar.2015.04.023.

 9. Bień K, Sokołowska J, Bąska P, Nowak Z, Stankiewicz W, Krzyzowska M. Fas/FasL pathway participates in regulation of antiviral and inflammatory response during mousepox infection of lungs. Mediators of inflammation. 2015; 2015:281613. DOI: 10.1155/2015/281

 10. Krzyzowska M, Orłowski P, Bąska P, Bodera P, Zdanowski R, Stankiewicz W. Role of Fas/FasL signaling in regulation of anti-viral response during HSV-2 vaginal infection in mice. Immunobiology. 2014; 219(12):932-43. DOI: 10.1016/j.imbio.2014.07.021.

 11. Orlowski P, Tomaszewska E, Gniadek M, Bąska P, Nowakowska J, Sokolowska J, Nowak Z, Donten M, Celichowski G, Grobelny J, Krzyzowska M. Tannic Acid Modified Silver Nanoparticles Show Antiviral Activity in Herpes Simplex Virus Type 2 Infection PLoS One. 201

 12. Wiśniewski M, Lapiński M, Zdziarska A, Długosz E, Bąska P. Molecular cloning and analysis of Ancylostoma ceylanicum glutamate-cysteine ligase. Molecular and Biochemical Parasitology. 2014;196(1):12-20. DOI: 10.1016/j.molbiopara.2014.07.003.

 13. Zygner W, Gójska-Zygner O, Bąska P, Długosz E. Increased concentration of serum TNF alpha and its correlations with arterial blood pressure and indices of renal damage in dogs infected with Babesia canis. Parasitology Research. 2014; 113(4):1499-503.

 14. Krzyzowska M, Bąska P, Grochowska A, Orlowski P, Nowak Z, Winnicka A. Fas/FasL pathway participates in resolution of mucosal inflammatory response early during HSV-2 infection. Immunobiology. 2014;219(1):64-77. DOI: 10.1016/j.imbio.2013.08.002.

 15. Bąska P, Zawistowska-Deniziak A, Zdziarska AM, Wasyl K, Wiśniewski M, Cywińska A, Klockiewicz M, Januszkiewicz K, Wędrychowicz H. Fasciola hepatica - the pilot study of in vitro assessing immune response against native and recombinant antigens of the fluk

 16. Wiśniewski M, Jaros S, Bąska P, Cappello M, Wędrychowicz H. Ancylostoma ceylanicum metalloprotease 6 DNA vaccination induces partial protection against hookworm challenge infection. Acta Parasitolgica. 2013;58(3):376-83. DOI: 10.2478/s11686-013-0151-9.

 17. Krzyzowska M, Baska P, Orlowski P, Zdanowski R, Winnicka A, Eriksson K, Stankiewicz W.HSV-2 Regulates Monocyte Inflammatory Response via the Fas/FasL Pathway. PLoS ONE. 2013; 29;8(7):e70308. DOI: 10.1371/journal.pone.0070308.

 18. Zawistowska-Deniziak A, Wasyl K, Norbury LJ, Wesołowska A, Bień J, Grodzik M, Wiśniewski M, Bąska P, Wędrychowicz H. Characterization and differential expression of cathepsin L3 alleles from Fasciola hepatica. Molecular and Biochemical Parasitology. 2013;

 19. Bąska P, Norbury LJ, Wiśniewski M, Januszkiewicz K, Wędrychowicz H. Excretory/secretory products of Fasciola hepatica but not recombinant phosphoglycerate kinase induce death of human hepatocyte cells. Acta Parasitolgica. 2013 Jun;58(2):215-7. DOI: 10.247

 20. Wasyl K, Zawistowska-Deniziak A, Bąska P, Wędrychowicz H, Wiśniewski M. Molecular cloning and expression of the cDNA sequence encoding a novel aspartic protease from Uncinaria stenocephala. Experimental Parasitology. 2013; 134(2):220-7. DOI: 10.1016/j.exp

 21. Siwińska AM, Bąska P, Daniłowicz-Luebert E, Januszkiewicz K, Długosz E, Wędrychowicz H, Cappello M, Wiśniewski M. Cloning and molecular characterization of cDNAs encoding three Ancylostoma ceylanicum secreted proteins. Acta Parasitolgica. 2013;58(1):112-8

 22. Bąska P, Wiśniewski M, Krzyżowska M, Długosz E, Zygner W, Górski P, Wędrychowicz H. Molecular cloning and characterisation of in vitro immune response against astacin-like metalloprotease Ace-MTP-2 from Ancylostoma ceylanicum. Experimental Parasitology. 2

 23. Długosz E, Cendrowski J, Bąska P, Siwińska A, Wędrychowicz H, Wiśniewski M. Analysis of il-2 production in hookworm infected hamsters using generated polyclonal antibodies. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy. 2012; 56, 37-42.

 24. Długosz E , Lenard A, Bąska P , Wędrychowicz H, Wiśniewski M. Production of TGF-β specific chicken polyclonal antibodies and their use in analysis of cytokine level in hookworm infected hamsters. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy. 2011

 25. Zygner W, Bąska P, Wiśniewski M, Wedrychowicz H. The molecular evidence of Babesia microti in hard ticks removed from dogs in Warsaw (central Poland). Polish Journal of Microbiology. 2010;59(2):95-7.

 26. Górski P, Szyja A, Bąska P, Kazimierczak K. Changes in the prevalence of parasitic nematode infections in dogs from animal asylums in Warsaw and sourroundings. Polish Journal of Veterinary Sciences. 2009;12(4):571-3.

 27. Bąska P, Wísniewski M, Mieszczanek J, Wedrychowicz H. Computational analysis of Ancylostoma ceylanicum cysteine proteinase. Wiadomości Parazytologiczne. 2006;52(4):277-81.

 28. Wiśniewski M, Długosz E, Baska P, Wedrychowicz H. Search for protective antigens of hookworms.Wiadomości Parazytologiczne. 2006;52(4):271-6. Review. Polish.