Pracownicy

Jacek Bąkowski


dr inż.

Jacek Bąkowski

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Laboratorium-Centrum Wodne

+48 602 183 065Wykształcenie

• magister inżynier - SGGW w Warszawie, Wydział Melioracji Wodnych, melioracja, 1988 r.

• doktor nauk rolniczych - SGGW w Warszawie, Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska, kształtowanie środowiska, 2003 r.

Obszar Naukowy

• laboratoryjne badania właściwości mechanicznych podłoża gruntowego

• analiza stateczności w budownictwie i inżynierii środowiska

• grunty słabonośne – badania właściwości, projektowanie posadowienia budowli, analiza stateczności

Publikacje

 1. Wykaz publikacji

 2. 1. Sas W., Głuchowski A., Bąkowski J., Szymański A. (2013): Wyznaczenie współczynnika sprężystego równomiernego ucisku (Cu) za pomocą badań cCBR dla posadowienia obciążanego cyklicznie. Przegląd Naukowy - Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 2013, 2(60)

 3. 2. Lechowicz Z., Bąkowski J. (2012): Badania laboratoryjne oporów tarcia styków elementów uszczelnienia skarpy zapory Nielisz. XVI Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej. Inżynieria Morska i Geotechnika 4/2012: 500-503.

 4. 3. Król P., Bąkowski J. (2012): Zmiany parametrów przesłony iłowo-cementowej w wale przeciwpowodziowym w okresie dojrzewania. XVI Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej. Inżynieria Morska i Geotechnika 4/2012: 348-352.

 5. 4. Fronczyk J., Bąkowski J., Garbulewski. (2010): Charakterystyki wytrzymałościowe zeolitu i mieszanek zeolitowo-piaskowych w przepuszczalnych barierach reaktywnych. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 2010, 1(47): 3-12.

 6. 5. Bąkowski J., Lechowicz Z., Lewicka A. (2008): Numeryczna analiza zachowania się kotwionej ściany szczelinowej w prekonsolidowanych gruntach spoistych. Przegląd Naukowy - Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 2008, 4(42): 110-121.

 7. 6. Bąkowski J., Król P., Lechowicz Z. (2007): Laboratoryjne badania właściwości mechanicznych zaglinionych gruntów gruboziarnistych i kamienistych z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W: Gruntowe materiały budowlane w inżynierii lądowej i wodnej

 8. 7. Król P., Bąkowski J., Szczypior J. (2007): Laboratoryjne badania właściwości materiałów wykorzystywanych do wykonywania przesłon przeciwfiltracyjnych. Inżynieria i Budownictwo, 7-8/2007: 424-426.

 9. 8. Bąkowski J., Garbulewski K. (2006): Nowe trendy w analizie stateczności nasypów na gruntach słabonośnych. W: Geotechnika w hydrotechnice i budownictwie lądowym - monografia wydana z okazji 50-lecia pracy naukowej Profesora Wojciecha Wolskiego, s. 300-3

 10. 9. Bąkowski J., Lechowicz Z. (2004): Stability analysis of staged embankment on organic subsoil using the load path method. Annals of Warsaw Agricultural University. Land Reclamation No. 35: 79-88.

 11. 10. Bąkowski J. (2003): Analiza stateczności nasypu na podłożu organicznym. Rozprawa doktorska, Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska, SGGW.

 12. 11. Lechowicz Z., Bąkowski J., (2001): Stability evaluation of staged embankment on organic subsoil using elasto-plastic FE analysis. Annals of Warsaw Agricultural University, Land Reclamation No. 32: 57-67.

 13. 12. Król P., Bąkowski J., (2000): Evaluation of bearing capacity of cracked rocky subsoil based on complex analysis of geophysical and laboratory shear tests. Annals of Warsaw Agricultural University, Land Reclamation No. 30: 79-84.

 14. 13. Lechowicz Z., Bąkowski J., (2000): Ocena stateczności nasypu budowanego etapowo na podłożu organicznym. XII Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania, Szczecin, cz. 1b: 17-26.

 15. 14. Lechowicz Z., Bąkowski J., (1999): Ocena stanu podłoża zapory czołowej zbiornika Mielimąka. Część I: Analiza wzmocnienia. VIII Konferencja Technicznej Kontroli Zapór, Zakopane-Kościelisko: 221-227.

 16. 15. Bąkowski J., (1998): Badania parametrów wytrzymałościowych gruntów spoistych silnie prekonsolidowanych. I Problemowa Konferencja Geotechniki nt. Współpraca budowli z podłożem gruntowym, Białystok-Wigry: 223-228.

 17. 16. Lechowicz Z., Bąkowski J., Rabarijoely S., (1998): Analysis and performance of an embankment on organic soil. Proc. of the XI Danube European Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Poreč, Croatia, Balkema: 223-226.

 18. 17. Lechowicz Z., Bąkowski J., (1997): Wykorzystanie metody wstępnego przeciążenia w posadowieniu nasypu na słabonośnym podłożu. Roczniki AR Poznań, CCXCIV Melioracje i Inżynieria Środowiska 19, cz. 2: 105-113.

 19. 18. Bąkowski J., Garbulewski K., (1992): Hyperbolic model for geotextile – organic soil interface behaviour. Archiwum Hydrotechniki, t. XXXIX, zeszyt 2: 53-68.