Pracownicy

Tomasz Bakoń


dr inż.

Tomasz Bakoń

Wydział Inżynierii Produkcji

Katedra Podstaw Inżynierii

+48 22 59 346 26Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej w kierunku automatyka i inżynieria komputerowa, w specjalnoœci sprzęt i oprogramowanie systemów pomiarowych. Uzyskał doktorat Wydziału Elektrotechniki i Technik Informacyjnych Uniwersytetu Ruhry w Bochum (Niemcy) w zakresie energetyki i energoelektroniki.W latach 2000–2003 inżynier w Instytucie Energetyki w Warszawie, a następnie w latach 2003–2008 pracownik naukowy Uniwersytetu Ruhry w Bochum. W 2009 powrócił do Instytutu Energetyki, gdzie pracował do 2011 jako adiunkt, a w 2011 również jako kierownik ds. jakoœci w Laboratorium Aparatury Pomiarowej. Od 2010 roku pracuje jako adiunkt w Zakładzie Gospodarki Energetycznej na Wydziale Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.Stypendysta Prof.-Dr.-Koepchen-Studienstiftung (trzyletnie stypendium firmy RWE Net AG dla młodych naukowców energetyków), uczestnik programów badawczych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej: Horyzontu 2020 (kierownik uczelniany projektu Thermal Energy Storage Systems for Energy Efficient Buildings TESSe2b), 7. Programu Ramowego i Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (COST): Action TU1304 Wind energy technology reconsideration to enhance the concept of smart cities WINERCOST oraz Action IC1301 Wireless Power Transmission for Sustainable Electronics WiPE. Ekspert Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (REA) i Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjnoœci i Sieci (INEA) przy Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Narodowych Instytutów Metrologicznych (EURAMET e.V.). Autor około 50 publikacji z dziedziny energoelektroniki, metrologii oraz odnawialnych Ÿródeł energii w tym kilku umieszczonych na Thomson Reuters Master Journal List.Zainteresowania naukowe: jakoœć energii elektrycznej, energoelektronika, odnawialne Ÿródła energii i ich przyłšczanie do systemu elektroenergetycznego, sterowanie układów przekształtnikowych, metrologia wielkoœci elektrycznych i nieelektrycznych, systemy zarzšdzania jakoœciš.

Curriculum Vitae

pl.linkedin.com/in/bakont

Publikacje

  1. Autor publikacji z dziedziny energoelektroniki, metrologii oraz odnawialnych ŸŸródeł energii.

  2. scholar.google.pl/citations?user=FKzCQv8AAAAJ