Pracownicy

Ewa Bąk-Filipek


dr inż.

Ewa Bąk-Filipek

Wydział Nauk Ekonomicznych

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

+48 22 59 340 80Doktor Ewa Bąk-Filipek rozpoczęła pracę w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym 1 października 1995 roku. Od tego momentu do chwili obecnej pracowała najpierw w Katedrze Polityki Agrarnej i Marketingu jako asystent z zakresu rynku rolnego i marketingu, a od 1 lutego 2007 roku na stanowisku adiunkta w Katedrze Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu, w Zakładzie Marketingu i Analiz Rynkowych.

W zakresie jej zainteresowań pozostają zagadnienia związane z rynkiem rolnym, jego zmiany, konkurencyjność na rynku rolnym, zwłaszcza mięsa, badania rynkowe i marketingowe oraz wszelkie obszary marketingu (marketing, marketing handlu i usług, marketing usług logistycznych).

Jest autorką wielu publikacji, szczególnie z zakresu rynku mięsa wołowego oraz turystyki. Bierze czynny udział w życiu Katedry i Wydziału, uczestniczy w różnorodnych naukowych konferencjach krajowych i międzynarodowych.