Pracownicy

Sławomir Bajkowski


dr hab.

Sławomir Bajkowski

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Inżynierii Wodnej

22 59 35 2 89