Pracownicy

Vazgen Bagdasaryan


dr inż.

Vazgen Bagdasaryan

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Inżynierii Budowlanej