Pracownicy

Michał Paweł Awtoniuk


dr inż.

Michał Paweł Awtoniuk

Wydział Inżynierii Produkcji

Katedra Podstaw Inżynierii

225 93 460 8