Pracownicy

Ewa Arkuszewska


dr inż.

Ewa Arkuszewska

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

+48 22 59 366 63Absolwentka Wydziału Zootechnicznego SGGW, rocznik 1978. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej od 1980 r., kolejno jako samodzielny zootechnik i asystent, od 1995 r., po uzyskaniu stopnia doktora nauk rolniczych, na stanowisku adiunkta. W 2005 r. mianowana na stanowisko starszego wykładowcy.

Zainteresowania naukowe i zakres prowadzonych badań

1. Żywienie zwierząt gospodarskich; m.in. badania nad wpływem biopierwiastków (m.in. chromu i jodu) na efekty produkcyjne w chowie zwierząt oraz na jakość produktów pochodzenia zwierzęcego.

2. Badania nad skażeniem pasz i produktów pochodzenia zwierzęcego pierwiastkami toksycznymi (głównie rtęci).Realizowane projekty badawcze

1. Opracowanie zasad wykorzystania w żywieniu zwierząt suszonego wywaru z kukurydzy i pszenicy (produktu odpadowego w produkcji bioetanolu) oraz ich wpływu na użytkowość i jakość wytwarzanych produktów R12 059 03 (wykonawca)

2. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe (PUFA n-3) dodawane do diet dla kurcząt brojlerów jako czynnik stymulujący sekwestrację jodu (I) w tkankach (kierownik)

Publikacje

 1. -A. Łozicki, M. Dymnicka, E. Arkuszewska (2013): Evaluation of Selected Parameters and Nutritive Value of Meat of Fattened Bulls Fed Diet with Distillers Grains with Solubles (DDGS) from or Maize as a Source of Protein. Pol. J. Food Nutr. Sci., vol. 63, N

 2. -Dymnicka M., Więsik M., Koziorowski M., Arkuszewska E., Łozicki A. (2012): Effect of milk from the cows, receiving herbal extracts in their diet on homeostasis of laboratory animals being a model for human. Rocz. Nauk. PTZ, t.8, nr 2, 41-58

 3. -Łozicki A., Arkuszewska E., Dymnicka M., Szulc T. (2012): Wpływ dodatku suszonego wywaru pszennego (DDGS) zastosowanego w dawce dla krów w pierwszej fazie laktacji na wydajność i sk&ład mleka, jego wybrane parametry technologiczne oraz wskaźniki biochemi

 4. -Arkuszewska E., Łozicki A., Dymnicka M., Olech W., Gipsiak J., Petruczenko D. (2012): Zawartość wybranych składników mineralnych w wątrobie żubrów w różnym wieku. Rocz. Nauk. PTZ, t.8, nr 4, 75-80

 5. -Łozicki A., Dymnicka M., Arkuszewska E., Pustkowiak H. (2012): Effect of pasture or maize silage feeding on the nutritional value of beef. Ann. Anim. Sci. Vol. 12, no 1, 81-93

 6. -Żywienie dzikich zwierząt. Ssaki (2012) red. E. Sawosz-Chwalibóg i I. Kosieradzka. Nieparzystokopytne. E. Arkuszewska s. 168-196. Wydawnictwo SGGW

 7. -E. Arkuszewska, M. Dymnicka, A. Łozicki, T. Szulc (2010): Wpływ włączenia DDGS z pszenicy do dawek dla krów mlecznych na wydajność i skład mleka. Zesz. Problemowe Post. Nauk Roln.. Żywienie w regulacji rozwoju i produkcyjności zwierz&ąt 61;t. z. 544, 115

 8. - Więsik, M. Dymnicka, E. Arkuszewska, A. Łozicki (2010): Wpływ mleka krów otrzymujących ekstrakt ziołowy Herbatan na wybrane wskaźniki odporności zwierząt laboratoryjnych. Feed and food additive, Alfalfa in human and animal nutrition, Studia regionalne i

 9. -A. Łozicki, M. Dymnicka, E. Arkuszewska, M. Wierzbowicz (2010): The use of distillers dried grains with solubles (DDGS) from wheat and maize as a source of protein in concentrates for fattening young bulls. Roczniki Naukowe PTZ, t.6, nr 2, 67-75.

 10. -Więsik M., Dymnicka M., Arkuszewska E., Łozicki A. (2009): Effect of milk diet on the selected indicators of immunity of rats. Annals of Warsaw Agricultural University – SGGW, Animal Science No 63, 243-247.

 11. -Dymnicka M., Dębska M., Arkuszewska E., Olech W. (2009): Serum and tissue concentrations of selected biochemical and mineral compounds in relation to the incidence of balanoposthitis in European bison. Roczniki Naukowe PTZ t.5., 1, 129-137.

 12. -T.P. Żarski, J. Valka, B. Dębski, H. Żarska, T. Majdecka E. Arkuszewska (2005): Comparison of mercury pollution of bees products in selected regions of Poland and Slovakia in aspect of threats for consumers. Ecol. Chem. Eng. 12, 8, 871-875.

 13. -E. Arkuszewska (2005): The chromium concentration in organs and tissues of rats fed a diet enriched in chromium. J. Anim. Feed. Sci.14, Suppl. 1, 525-528.