Pracownicy

Andrzej Antczak


dr inż.

Andrzej Antczak

Wydział Technologii Drewna

Katedra Nauki o Drewnie i Ochronie Drewna

+48 22 59 386 49 lub 508 055 531Wykształcenie: mgr inż. chemii, dr inż. nauk leśnych.Badania: analiza klasyczna (wagowa) i chromatograficzna składników drewna, mas papierniczych i polimerów oraz przeciwutleniaczy i stabilizatorów UV. Zastosowania chromatografii cieczowej (HPLC), w tym chromatografii jonowymiennej (IEC), chromatografii wykluczania przestrzennego (SEC). Analiza spektrofotometryczna zawartości ligniny. Badanie zjawiska degradacji polimerów techniką SEC i wiskozymetryczną. Badanie procesu hydrolizy (kwasowej i enzymatycznej) drewna i jego substancji polisacharydowych. Analiza HPLC hydrolizatów z drewna. Badanie procesu fermentacji w kierunku otrzymywania etanolu z hydrolizatów drzewnych. Analiza chromatograficzna mieszaniny fermentacyjnej. Etanol z biomasy - rozwój technologii biopaliw z wykorzystaniem enzymów do scukrzania (hydrolizy) drewna i fermentacji.*oferta badawcza (pod kątem ekspertyz i współpracy)

- analizy chemiczne drewna, materiałów drewnopochodnych i roślinnych

- analizy polimerów i kompozytów

- analizy chromatograficzne (HPLC, SEC) i spektrofotometryczne UV-Vis*wyposażenie (pod kątem ekspertyz i współpracy)

- chromatograf Shimadzu LC20, detektory: refraktometr, spektrofotometr UV, konduktometr; praca w trybach HPLC-RP, IEC, SEC

- automatyczny wiskozymetr Ubbelohdego - Visco-Clock - oznaczanie masy cząsteczkowej polimerów

- spektrofotometr Shimadzu UVmini-1240 - oznaczanie zawartości ligniny

Curriculum Vitae

http://wtd.sggw.pl/wp-content/uploads/2013/01/CV-AAntczak-Pl_pop.pdf

Publikacje

 1. 1.Antczak A., Radomski A., Zawadzki J. 2006: Benzene substitution in Wood Analysis. Annals of Warsaw Agricultural University SGGW, Forestry and Wood Technology, 58, 15-19

 2. 2.Radomski A., Zawadzki J., Antczak A. 2006: Introduction to Solubility Parameters Theory. Annals of Warsaw Agricultural University SGGW, Forestry and Wood Technology, 59, 214-221

 3. 3.Zawadzki J., Pawłowski W., Radomski A., Antczak A., Rutkowska J. 2006: Elaborating some moulding conditions and manufacturing composites from cellulose raw materials. Annals of Warsaw Agricultural University SGGW, Forestry and Wood Technology, 59, 393-3

 4. 4.Zawadzki J., Radomski A., Antczak A., Drożdżek M. 2006: The Influence of Cellulose Determination Methods on Viscometric Degree of Polymerisation. Annals of Warsaw Agricultural University SGGW, Forestry and Wood Technology, 59, 405-409

 5. 5.Antczak A., Radomski A., Zawadzki J. 2007: Determination of antioxidants in cellulose matrix. Annals of Warsaw University of Life Sciences, Forestry and Wood Technology, 61, 15-19

 6. 6.Krutul D., Zawadzki J., Radomski A., Zielenkiewicz T., Antczak A. 2007: The content of chemical substances in the bark, rose and wood of common oak (Quercus petraea Liebl.). Annals of Warsaw University of Life Sciences, Forestry and Wood Technology, 61,

 7. 7.Krutul D., Zawadzki J., Radomski A., Zielenkiewicz T., Antczak A. 2008: Wykorzystanie nowoczesnych metod analitycznych do badań chemicznych właściwości drewna. Przemysł Drzewny, 3, 19-22

 8. 8.Jefimczyk J., Antczak A., Maksimowski P. 2008: Badania nad otrzymywaniem heksabenzyloheksaazaizowurcytanu (HBIW) w układzie metanol kwas siarkowy. Przemysł Chemiczny, 3, 296-299

 9. 9.Zawadzki J., Radomski A., Krutul D., Zielenkiewicz T., Antczak A., Dzbeński W. 2008: Photolytic degradation of wood cellulose (Pinus Silvestris L.). Interaction of wood with various forms of energy/ed.: J. Dubovský & J. Kúdela. - Zvolen: Technical Unive

 10. 10.Antczak A., Radomski A., Zawadzki J., Zielenkiewicz T. 2008: Influence of propyl gallate on thermal ageing of cellulose. Annals of Warsaw University of Life Sciences, Forestry and Wood Technology, 63, 9-16

 11. 11.Drożdżek M., Radomski A., Zawadzki J., Antczak A. 2008: Changes of molar mass of pinewood (Pinus sylvestris L.) cellulose prepared by Kurschner-Hoffer method. Annals of Warsaw University of Life Sciences, Forestry and Wood Technology, 65, 9-13

 12. 12.Zawadzki J., Zielenkiewicz T., Antczak A., Więckowski R. 2008: XRF spectrometric analysis of chlorine originated from wood preservative in Scots pine (Pinus sylvestris L.) wood. Annals of Warsaw University of Life Sciences, Forestry and Wood Technology

 13. 13.Drożdżek M., Antczak A., Zawadzki J. 2009: SEC analysis of cellulose separated with Seifert method from pinewood (Pinus sylvestris L.). Annals of Warsaw University of Life Sciences, Forestry and Wood Technology, 68, 186-190

 14. 14.Krutul D., Zawadzki J., Radomski A., Zielenkiewicz T., Antczak A., Sacharczuk A. 2009: Distribution of high fatty acids in the cross section of the oak trunk (Quercus robur Liebl.). Wood Research, 54(4), 119-128

 15. 15.Krutul D., Radomski A., Zawadzki J, Zielenkiewicz T., Antczak A. 2010: Comparison of the chemical composition of the fossil and recent oak wood. Wood Research, 55(3), 113-120

 16. 16.Antczak A. 2010: The study of thermal degradation of softwood cellulose in the presence of antioxidants FT-IR analysis. Annals of Warsaw University of Life Sciences, Forestry and Wood Technology, 71, 9-13

 17. 17.Antczak A. 2010: The study of thermal degradation of softwood cellulose in the presence of antioxidants SEC analysis. Annals of Warsaw University of Life Sciences, Forestry and Wood Technology, 71, 14-19

 18. 18.Antczak A., Mańkowski P., Boruszewski P. 2011: Chemical studies of ozone impact on pinewood (Pinus sylvestris L.) degradation. Annals of Warsaw University of Life Sciences, Forestry and Wood Technology, 73, 98-105

 19. 19.Antczak A., Karpiński S., Zawadzki J., Radomski A., Zielenkiewicz T., Sadrak A., 2012: Acidic cell wall hydrolysis as a method for determination of sugars profile in poplar wood material (Populus sp.) , in: Physico-chemical analysis of lignocellulosic

 20. 20.Mamiński M., Szymański R., Parzuchowski P., Antczak A., Szymona K., 2012: Hyperbranched polyglycerols with bisphenol A core as glycerol-derived components of polyurethane wood adhesives. BioResources, 7(2), 1440-1451