Pracownicy

Monika Aniszewska


dr hab.

Monika Aniszewska

Wydział Inżynierii Produkcji

Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych

+48 22 59 345 201995-2000 studia magisterskie na Wydziale Techniki Rolniczej i Leśnej (obecnie Inżynierii Produkcji) Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie2001-2004 studia doktoranckie na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

- w 2004 roku uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk leśnych w zakresie leśnictwa2004-2005 asystent na Wydziale Inżynierii Produkcji w Katedrze Maszyn Rolniczych i Leśnych, w Zakładzie Mechanizacji Leśnictwa2005 - do chwili obecnej, adiunkt na Wydziale Inżynierii Produkcji w Katedrze Maszyn Rolniczych i Leśnych w Zakładzie Mechanizacji Leśnictwa,

- w 2013 roku uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk leśnych w zakresie leśnictwa w specjalności hodowla lasu.Zrealizowane projekty:

- 2005-2009; Pozyskanie i obróbka nasion drzew leśnych; zadanie badawcze w Nowe maszyny dla proekologicznego modelu gospodarki leśnej nr 505-20-11260041 wykonywane w ramach działalności statutowej Katedry - wykonawca.

- 2009-2013; Analiza czynników wpływających na wydajność, koszty jednostkowe oraz bezpieczeństwo pracy przy pozyskiwaniu drewna z obszarów poklęskowych; nr N309 093737 projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - wykonawca.

- 2010-2011: Wielofazowy sposób łuszczenia szyszek sosny zwyczajnej, zadanie badawcze dla młodych pracowników nauki - kierownik

Publikacje

 1. Wybrane oryginalne, opublikowane naukowe prace twórcze:

 2. 1.ANISZEWSKA M. 2004. Model matematyczny zmian wilgotności szyszek sosny zwyczajnej w procesie wyłuszczania nasion. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna nr 12, s. 20-23.

 3. 2.ANISZEWSKA M. 2005. Próba określenia stopnia i czasu otwarcia szyszek sosny zwyczajnej w procesie cieplnego wyłuszczania nasion. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna nr 1, s. 24-26.

 4. 3.ANISZEWSKA M. 2006. Connection between shape of pine (Pinus sylvestris) cones and weight, colour and number of seeds, extracted from them. Electronic journal of polish agricultural universities, Volume 9, Issue 1, series Forestry.

 5. 4.ANISZEWSKA M. 2006. Czas łuszczenia szyszek sosny zwyczajnej w warunkach laboratoryjnych i produkcyjnych. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna nr 9-10, s. 59-62.

 6. 5.ANISZEWSKA M. 2007. Efektywność łuszczenia szyszek sosny zwyczajnej w warunkach produkcyjnych. Sylwan nr 9; 22-28.

 7. 6.ANISZEWSKA M. 2008. Charakterystyka wielofazowego procesu wyłuszczania nasion modrzewia europejskiego Larix decidua Mill. na przykładzie wyłuszczarni gospodarczej w Czarnej Białostockiej. Leśne Prace Badawcze, Volume 69 (2): 155-163.

 8. 7.ANISZEWSKA M. 2008. Wpływ wybranych cech morfologicznych szyszek sosny zwyczajnej na przebieg procesu łuszczenia. Inżynieria Rolnicza nr 1, s. 9-15.

 9. 8.ANISZEWSKA M. 2009. Three-phase extraction of European larch seedes in the local klin and laboratory. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Agriculture No 53: 73-78.

 10. 9.ANISZEWSKA M., JAWORSKI S. 2009. Analiza dwuetapowego łuszczenia ze zraszaniem wodą szyszek sosny zwyczajnej Pinus sylvestris L. Leśne Prace Badawcze, Volume. 70 (4), s. 329-338.

 11. 10.ANISZEWSKA M. 2010. Analysis of opening cones of selected coniferous trees. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Agriculture No 55, s. 57-64.

 12. 11.ANISZEWSKA M., KOŁODZIEJCZYK Ł. 2011. Attempt at labour input evaluation for three cases of three tending operations on urban sites. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Agriculture, No 57, s. 93-100.

 13. 12.ANISZEWSKA M. 2012. Porównanie procesu wyłuszczania nasion sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) z szyszek całych i pozbawionych trzpienia. Leśne Prace Badawcze, Volume 73 (1): 65-72.

 14. 13.ANISZEWSKA M. 2012. A method for seed extraction process in the common pine (Pinus sylvesrtis L.) subjected to mechanical processing by removal of stem. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Agriculture, No 59, s. 107-113.

 15. 14.ANISZEWSKA M, PETRENKO Y. 2012. Evaluation of quantity and quality of common pine seeds (Pinus sylvestris L.) obtained in two-stage seed extraction process under laboratory conditions. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Agricultu

 16. Rozprawa habilitacyjna:

 17. Dynamika procesu pozyskania nasion w jedno-i dwuetapowych procesach łuszczenia szyszek sosny zwyczajnej Pinus sylvestris L. Wydawnictwo SGGW, 2012,

 18. Podręczniki, skrypty:

 19. 1.ZYCHOWICZ W., NUREK T., ANISZEWSKA M. 2009. Zarządzanie własnością intelektualną w agrobiznesie pod red. Ireny Ozimek. Nowe technologie w leśnictwie, Wydawnictwo SGGW Warszawa, 225 – 236;

 20. 2.WIĘSIK J., ANISZEWSKA M. 2011. Urządzenia techniczne w produkcji leśnej, Tom 1, Urządzenia do hodowli i ochrony lasu. Wydawnictwo SGGW w Warszawie, 380 s;