Pracownicy

Marta Aleksandrowicz-Trzcińska


dr hab.

Marta Aleksandrowicz-Trzcińska

Wydział Leśny

Katedra Ochrony Lasu i Ekologii

+48 22 59 381 73