Pracownicy

Dobrochna Adamek-Urbańska


dr inż.

Dobrochna Adamek-Urbańska

Wydział Nauk o Zwierzętach

Pracownia Ichtiobiologii i Rybactwa

225 93 664 0