Pracownicy

Lech Adamczak


dr inż.

Lech Adamczak

Wydział Nauk o Żywności

Katedra Technologii Żywności

+48 22 59 375 37Moje zainteresowania zawodowe związane są z tematyką:

Wpływ czynników przyżyciowych na jakość mięsa dużych zwierząt rzeźnych i drobiu.

Technologia przetworów z mięsa dużych zwierząt rzeźnych i drobiu.

Wykorzystanie przetwórcze alternatywnych surowców mięsnych.

Wykorzystanie przetwórcze mięsa wieprzowego obarczonego wadami jakościowymi.

Technologia niskotłuszczowych kiełbas drobno rozdrobnionych.

Wpływ dodatków funkcjonalnych (m.in. karagenu, fosforanów, białek roślinnych, skrobi modyfikowanych, preparatów kolagenowych, barwników) na jakość farszów i produktów mięsnych.

Wpływ czynników technologicznych na efektywność peklowania i trwałość barwy przetworów mięsnych.

Badanie preferencji konsumenckich mięsa i przetworów mięsnych.