SGGW

27
listopada
2019

Nowe uprawnienia SGGW do doktoryzowania

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów podjęła decyzję o nadaniu Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacyjna. Otwiera to nowe możliwości rozwoju Instytutu Informatyki Technicznej SGGW.