SGGW

24
listopada
2020

Naukowcy z SGGW w gronie 2% najlepszych uczonych

Siedmioro naukowców ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego znalazło się na liście TOP 2% najbardziej wpływowych uczonych na świecie pod kątem cytowalności ich publikacji przez innych autorów.

Ranking opracował Uniwersytet Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier i przedsiębiorstwem SciTech Strategies. Na tej prestiżowej liście znaleźli się naukowcy, których prace były najczęściej cytowane przez innych autorów z ich dyscyplin i subdyscyplin. Wśród blisko 160 tysięcy naukowców z całego świata znalazło się siedmioro ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Są to:

  • śp. prof. dr hab. Piotr Lewicki - były pracownik Wydziału Nauk o Żywności
  • prof. dr hab. Hazem M. Kalaji - Instytut Biologii
  • dr hab. Marek Kieliszek - Instytut Nauk o Żywności
  • dr inż. Sabina Galus - Instytut Nauk o Żywności
  • prof. dr hab. Stanisław Karpiński - Instytut Biologii
  • dr Joanna Zarzyńska - Instytut Medycyny Weterynaryjnej
  • prof. dr hab. Tomasz Stadejek - Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Natomiast na liście oceniającej całość dorobku naukowego poszczególnych badaczy znalazło się trzech naukowców z SGGW. Są to:

  • śp. prof. dr hab. Piotr Lewicki - były pracownik Wydziału Nauk o Żywności
  • prof. dr hab. Tomasz Motyl - Instytut Medycyny Weterynaryjnej
  • prof. dr hab. Romuald Zabielski - Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Ranking jest kompleksową oceną dorobku naukowego uczonych z całego świata według indeksu bibliometrycznego (tzw. C-score), uwzględniającego m.in. liczbę cytowań niezależnych, indeks Hirscha oraz miejsce i rolę autora wśród współautorów. 

Pełną listę 159 683 naukowców można znaleźć pod linkiem.