SGGW

30
września
2019

Naukowcy SGGW w czołówce beneficjentów programu MINIATURA 3

Czworo młodych naukowców ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego zdobyło granty w pierwszym rozdaniu trzeciej edycji konkursu MINIATURA.

Konkurs MINIATURA skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 roku i które nie były beneficjentami systemu grantowego NCN. Otrzymane finansowanie musi być przeznaczone na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych: badania pilotażowe lub wstępne, wyjazdy badawcze i konferencyjne, kwerendy, staże, konsultacje naukowe.

Spośród 23 wyróżnionych wniosków aż cztery zostały złożone przez pracowników SGGW:

  • Analiza przebiegu szlaków biosyntezy tłuszczów w komórkach drożdży modelowych Yarrowia lipolytica w podłożach zawierających lipidowe źródło węgla – dr inż. Agata Urszula Fabiszewska
  • Rearanżacja apoplastu brodawek Lotus corniculatus w warunkach silnego skażenia metalami ciężkimi – dr inż. Marzena Sujkowska-Rybkowska
  • Wpływ dodatków glebowych na mobilność pierwiastków metalicznych w glebach wytworzonych ze skał ultrazasadowych – dr Artur Adam Pędziwiatr
  • Analiza zwartości lignanów oraz aktywności przeciwutleniającej nasion i kiełków facelii błękitnej (Phacelia tanacetifolia Benth.) – dr inż. Edyta Symoniuk

Wniosek dr inż. E. Symoniuk jest jednym z dwóch, który otrzymał maksymalną kwotę dofinansowania – 50 tys. zł.