SGGW

25
października
2019

Naukowcy SGGW beneficjentami programu MINIATURA 3

Dwanaścioro młodych naukowców ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego zdobyło granty w trzeciej edycji konkursu MINIATURA organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Konkurs MINIATURA skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 r. i które nie były dotąd beneficjentami systemu grantowego NCN. Otrzymane finansowanie musi być przeznaczone na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych: badania pilotażowe lub wstępne, wyjazdy badawcze i konferencyjne, kwerendy, staże, konsultacje naukowe.

Spośród 142 wyróżnionych wniosków dwanaście zostało złożonych przez pracowników SGGW:

 • Analiza przebiegu szlaków biosyntezy tłuszczów w komórkach drożdży modelowych Yarrowia lipolytica w podłożach zawierających lipidowe źródło węgla – dr inż. Agata Urszula Fabiszewska
 • Rearanżacja apoplastu brodawek Lotus corniculatus w warunkach silnego skażenia metalami ciężkimi – dr inż. Marzena Sujkowska-Rybkowska
 • Wpływ dodatków glebowych na mobilność pierwiastków metalicznych w glebach wytworzonych ze skał ultrazasadowych – dr Artur Adam Pędziwiatr
 • Analiza zwartości lignanów oraz aktywności przeciwutleniającej nasion i kiełków facelii błękitnej (Phacelia tanacetifolia Benth.) – dr inż. Edyta Symoniuk
 • Badania nad zwiększeniem biosyntezy torulenu i torularodyny przez drożdże Rhodotorula mucilaginosa podczas hodowli w podłożach z odpadów rolno-spożywczych – dr inż. Anna Maria Kot
 • Analiza struktury złoża oraz cząstek proszków uzyskanych z fermentowanych soków warzywnych metodą suszenia rozpyłowego – dr inż. Emilia Janiszewska-Turak
 • Badanie zdolności fizjologicznych bakterii propionowych do utylizacji odpadów przemysłu rolno-spożywczego – dr Kamil Piwowarek
 • Modelowanie lokalizacji i dystrybucji wybranych wirusowych komponentów kompleksu replikacyjnego PVYNTN oraz roślinnych białek regulujących proces replikacji tego wirusa w reakcji zgodnej i niezgodnej roślin ziemniaka – dr Edmund Stanisław Kozieł
 • Analiza profilu metabolicznego kotów z ostrym zapaleniem trzustki – dr hab. Michał Janusz Czopowicz
 • Jak zasilanie źródłem węgla i temperatura kształtują metabolizm drożdży olejogennych podczas hodowli w podłożach z odpadowym źródłem azotu? – dr inż. Iwona Gientka
 • Różnorodność i struktura zbiorowisk grzybów ektomykoryzowych lipy krymskiej (Tilia x euchlora K. Koch) w warunkach miejskich – dr inż. Jacek Olchowik
 • Określenie częstości stłuszczenia wątroby u dziewcząt z zespołem metabolicznym oraz zależności między rodzajem węglowodanów diety a składowymi zespołu metabolicznego – dr inż. Aleksandra Kołota