Nauka

Harmonogram rekrutacji


Harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej SGGW

W procesie rekrutacji przyjmuje się następujące terminy:

a) zaopiniowanie list potencjalnych promotorów przez rady dyscyplin następuje do 15 maja 2021 r.;

b) podanie list potencjalnych promotorów do publicznej wiadomości następuje do 31 maja 2021 r.;

c) powołanie komisji rekrutacyjnych przez Rektora na wniosek kierownika Szkoły Doktorskiej następuje do 8 września 2021 r.;

d) składanie do sekretariatu Szkoły Doktorskiej dokumentów przez kandydatów na doktorantów następuje w dniach od 23 sierpnia do 3 września 2021 r.;

e) przekazanie dokumentów do komisji rekrutacyjnych następuje do dnia 10 września 2021 r.;

f) rozmowy rekrutacyjne w instytutach odbywają się w dniach 13-17 września 2021 r.;

g) rozmowy rekrutacyjne z kandydatami do projektu „Doktorat wdrożeniowy” odbędą się w dniach 13-15 września 2021 r.;

h) przekazanie pełnej dokumentacji z przebiegu rekrutacji w komisjach rekrutacyjnych do sekretariatu Szkoły Doktorskiej następuje do 21 września 2021 r.;

i) ogłoszenie listy przyjętych następuje do dnia 24 września 2021 r..

Terminarz rekrutacji może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowany na stronie internetowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w zakładce Szkoła Doktorska.