Nauka

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji


Dla kandydatów:

  1. Wzór podania o przyjęcie do szkoły doktorskiej
  2. Formularz zgody osoby proponowanej na promotora
  3. Kwestionariusz osobowy

Dla komisji rekrutacyjnych:

  1. Formularz oceny rozmowy kwalifikacyjnej
  2. Wzór protokołu cząstkowego posiedzenia komisji rekrutacyjnej
  3. Wzór protokołu zbiorczego posiedzenia komisji rekrutacyjnej

Terminy składania dokumentów: 24 sierpnia - 4 września 2020 r.

Dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej zgodnie z poniższą instrukcją:
INSTRUKCJA
Instrukcja szyfrowania dokumentów
 

Informacje o rekrutacji:

Iwona Lipka
e-mail: iwona_lipka@sggw.edu.pl
tel.: (22) 59 35672

Szymon Wielgosz
e-mail: szymon_wielgosz@sggw.edu.pl
tel.: (22) 59 35673