Nauka

REKRUTACJA


Wszystkich kandydatów do Szkoły Doktorskiej SGGW prosimy o zapoznanie się z harmonogramem rozmów rekrutacyjnych.

 

Wykaz dziedzin i dyscyplin, w jakich możliwe jest aplikowanie do Szkoły Doktorskiej:

Dziedzina nauk rolniczych w dyscyplinach:

 • nauki leśne
 • rolnictwo i ogrodnictwo
 • technologia żywności i żywienia
 • weterynaria
 • zootechnika i rybactwo

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie:

 • nauki biologiczne

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinach:

 • inżynieria lądowa i transport
 • inżynieria mechaniczna
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Dziedzina nauk społecznych w dyscyplinie:

 • ekonomia i finanse