Nauka

Harmonogram rekrutacji


Terminy rozmów kwalifikacyjnych dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej w SGGW

Dziedzina

Dyscyplina

Terminy/miejsce rozmów kwalifikacyjnych

nauk rolniczych

nauki leśne

20.09.2019 r., godz. 10.00, sala 0/93 (Rady Wydziału) budynek 34

rolnictwo i ogrodnictwo

23.09.2019 r. godz. 9.00, sala 122, bud. 35 (WOBiAK)

technologia żywności i żywienia

20.09.2019 r. godz. 9.00, sala 57, bud. 32

weterynaria

20.09.2019 r. o godz. 9.15, sala Rady Wydziału WMW, bud. 24, Dziekanat, I piętro.

zootechnika i rybactwo

20.09.2019 r. godz. 9.30, bud. 23, pok. 78

nauk inżynieryjno-technicznych

inżynieria lądowa i transport

23.09.2019 r., godz. 12.15,  Sala Rady Wydziału,    bud. 33

inżynieria mechaniczna

24.09.2019 r. godz. 15.15 w sali Rady Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW, bud. 21, s. 103/104, parter

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

23.09.2019 r. godz. 13.15, sala Rady Wydziału, bud. 33

nauk społecznych

ekonomia i finanse

23.09.2019 r. godz. 10:00, Sala 101,  bud. 7

nauk ścisłych i przyrodniczych

nauki biologiczne

20.09.2019 r. godz. 9.00,  sala nr 0/5, przyziemie, (Bibioteka Katedry Fizjologii Roslin), bud. 37