Nauka

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji


Dla kandydatów:

  1. Wzór podania o przyjęcie do szkoły doktorskiej
  2. Formularz zgody osoby proponowanej na promotora
  3. Kwestionariusz osobowy

Dla komisji rekrutacyjnych:

  1. Formularz oceny rozmowy kwalifikacyjnej
  2. Wzór protokołu cząstkowego posiedzenia komisji rekrutacyjnej
  3. Wzór protokołu zbiorczego posiedzenia komisji rekrutacyjnej

Terminy składania dokumentów: 2-13 września 2019 r.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Szkoły Doktorskiej, SGGW bud. 2 pok. 6A, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00
Prosimy o dostarczenie kserokopii dokumentów zgodnie z wykazem znajdującym się w podaniu o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej.

Informacje o rekrutacji:
Iwona Lipka
e-mail: iwona_lipka@sggw.pl
tel.: (22) 59 35672