Nauka

REKRUTACJA


Wykaz dziedzin i dyscyplin, w jakich możliwe jest aplikowanie do Szkoły Doktorskiej:

Dziedzina nauk rolniczych w dyscyplinach:

  • nauki leśne
  • rolnictwo i ogrodnictwo
  • technologia żywności i żywienia
  • weterynaria
  • zootechnika i rybactwo

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie:

  • nauki biologiczne

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinach:

  • inżynieria lądowa i transport
  • inżynieria mechaniczna
  • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Dziedzina nauk społecznych w dyscyplinie:

  • ekonomia i finanse