Nauka

DOKTORAT WDROŻENIOWY


Program „Doktorat wdrożeniowy”

W Szkole Doktorskiej SGGW istnieje możliwość realizowania doktoratów finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu „Doktorat wdrożeniowy”.

Nabór do Programu odbywa się zgodnie z Komunikatem MNiSW

Termin rejestracji wniosków w systemie OSF i przesłania wymaganych dokumentów do MNiSW: od 31 marca do 31 maja

Informacja ze strony MNiSW o zakwalifikowaniu do Programu: do 31 sierpnia

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej SGGW: zgodnie z Harmonogramem przyjętym na dany rok (informacja w zakładce Rekrutacja)

Przesłanie informacji do MNiSW o przyjęciu do Szkoły Doktorskiej: do 20 września

Osoby zainteresowane tą formą przygotowywania rozprawy doktorskiej proszone są o zapoznanie się z Komunikatem MNiSW i kontakt z p. Agnieszką Grabińską z Biura Szkoły Doktorskiej SGGW w celu ustalenia szczegółowej procedury postępowania – e-mail: agnieszka_grabinska@sggw.edu.pl, tel. (22) 59 31063