Nauka

Badanie lekarskie


Doktoranci Szkoły Doktorskiej SGGW, którzy w trakcie studiów będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia powinni przed przystąpieniem do realizacji kształcenia, a także w czasie ich trwania, wykonywać badania lekarskie mające na celu ocenę możliwości podjęcia lub kontynuowania studiów ze względu na stan zdrowia.

Skierowanie na badania wystawia Kierownik Szkoły Doktorskiej.

Po skierowanie należy zgłosić się do sekretariatu Szkoły Doktorskiej SGGW, ul. Nowoursynowska 166, bud. 2, pok. 6A.