Nauka

Aktualności

13
stycznia
2020

Konferencja CASEE w Pradze 7-9.06.2020 r.

Biuro Współpracy Międzynarodowej informuje o możliwości wzięcia czynnego udziału w konferencji CASEE w Pradze w dniach 7-9 czerwca 2020 r.

Tytuł konferenji: "CASEE Universities as laboratories for new paradigms in life sciences and related disciplines"
Miejsce konferencji: Czech University of Life Sciences Prague (CZU), Czechy
Strona internetowa konferencji: https://casee.czu.cz/en/
Link do przesyłania streszczeń: https://files.abstractsonline.com/SUPT/7/9138/abstractsubmission.htm

Streszczenia prezentacji ustnych lub posterów należy przesyłać on-line do 3 lutego 2020

Tematy prezentacji lub plakatów:

  1. Modern agriculture (new challenges in plant and animal sciences, biotechnologies)
  2. Rural development (including landscape planning) and rural economies
  3. Bioeconomy (renewable resources - opportunities and constraints)
  4. Forestry in contemporary world
  5. Sustainable food systems and quality
  6. Environmental safety and climate change
  7. Actual task in agricultural engineering (ATAE)
  8. CASEE Experimental farm network (practical exchange of practices of CASEE experimental farms)


Każdy uczestnik może starać się o dofinansowanie udziału w Konferencji u Prorektora ds. Współpracy Miedzynarodowej, prof. dr hab. Michała Zasady.

Szczegółowych informacji można uzyskać u Kierownika Biura Współpracy Międzynarodowej, mgr. Katarzyny Specjalskiej (katarzyna_specjalska@sggw.pl; tel.:22 59 31313)