Nauka

Aktualności


Szkolenie z ochrony własności intelektualnej

Szanowni Doktoranci, uprzejmie informujemy, że dnia 5 listopada 2020 roku w godzinach 8:15-9:15 odbędzie się szkolenie z ochrony własności intelektualnej. Szkolenie poprowadzi Pan dr Maciej Paszewski.

Zarządzenie Rektora z 22 pażdiernika 2020 roku

Zarządzenie Nr 116 Rektora SGGW z dnia 22 października 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia i prowadzenia badań naukowych z udziałem studentów i doktorantów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz uchylenia niektówych zarządzeń.

Ograniczenie prowadzenia zajęć w siedzibie uczelni od 19.10 w związku z COVID-19

W związku z decyzją Rządu o wprowadzeniu kolejnych działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i podziałem kraju na obszary czerwone i żółte, z dniem 19 października 2020 r. zostaje wprowadzone ograniczenie kształcenia na studiach, studiach podyplomowych oraz w innych formach, a także ograniczenie kształcenia doktorantów, realizowanego przez uczelnie oraz inne podmioty prowadzące kształcenie doktorantów w ich siedzibach lub filiach. Więcej informacji

Kalendarz doktoranta

Informujemy, że mając na uwadze procedury, które obowiązują w Szkole Doktorskiej SGGW, został przygotowany "Kalendarz doktoranta", który jest zestawieniem najważniejszych czynności, które doktoranci muszą realizować w poszczególnych semestrach.

Zarządzenie Rektora z 30 września 2020 roku

Zarządzenia Nr 102 Rektora SGGW z dnia 30 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia i prowadzenia badań naukowych z udziałem studentów i doktorantów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021  w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz uchylenia niektórych zarządzeń.

Innowator Mazowsza

Trwa nabór wniosków do konkursu Innowator Mazowsza!

 

Prowadzisz biznes, który wspiera innowacje w rozwoju gospodarczym województwa mazowieckiego?  

Jesteś naukowcem, którego praca doktorska podejmuje tematykę innowacji?

 

Zgłoś swój udział w XII edycji Innowator Mazowsza! Łączna pula nagród to aż 113 tys. zł!

 

Zgłoszeń można dokonywać w dwóch kategoriach: „Innowacyjna Firma” i „Innowacyjny Naukowiec”:

- Kategoria „Innowacyjna Firma” - dedykowana mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, które mogą wykazać się wprowadzeniem innowacyjnego produktu, usługi, technologii lub innowacji organizacyjnej.

- Kategoria „Innowacyjny Naukowiec” skierowana jest do naukowców, których praca doktorska dotyczy innowacyjnych rozwiązań, możliwych do zastosowania w praktyce biznesowej. Dotyczy innowacji technicznych (produktowych i procesowych), organizacyjnych, marketingowych. 

 

Szczegóły uczestnictwa: https://innowatormazowsza.pl

 

Nie czekaj, aplikuj już dziś!

 

W kategorii Innowacyjna Firma: 

 

W kategorii Innowacyjny Naukowiec: 

 

Harmonogram rozmów rekrutacyjnych

Wszystkich kandydatów do Szkoły Doktorskiej SGGW prosimy o zapoznanie się z harmonogramem rozmów rekrutacyjnych.

Organizacja i działanie domów studenckich w roku akademickim 2020/21

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami w organizacji i działaniu akademików:
Zmiany w organizacji i działaniu akademików

Organizacja nauki w semstrze zimowym 2020/2021

Zapraszamy do zapoznania się z organizacją semestru zimowego 2020/2021:
Kształcenie w SGGW w semestrze zimowym 2020/2021

Uroczystość wręczenia odznaczeń oraz dyplomów habilitacyjnych

16 lipca 2020 r. w Auli Kryształowej SGGW odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń oraz dyplomów habilitacyjnych. Wręczono dwa Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski, jeden Złoty i dwa Brązowe Krzyże Zasługi, 50 Medali za Długoletnią Służbę, cztery Medale Komisji Edukacji Narodowej, trzy Medale Instytutu Agronomicznego w Marymoncie, dziewięć Odznak Honorowych za „Zasługi dla SGGW”. Wydarzeniu przewodniczył JM Rektor prof. dr hab. Wiesław Bielawski.

Podczas uroczystości JM Rektor wręczył Odznakę Honorową „Za Zasługi dla SGGW” m.in. Pani Kierownik Szkoły Doktorskiej dr hab. Justynie Franc-Dąbrowskiej, prof. SGGW.

Serdecznie gratulujemy!

Artykuł w Magazynie Studentów Semestr

W najnowszym wydaniu Magazynu Studentów Semestr ukazał się artykuł dotyczący Szkoły Doktorskiej SGGW pod hasłem "Doktorat z przyszłością na uczelni z 200-letnią tradycją!"

Artykuł w wersji elektronicznej

Przedstawiciel doktorantów w Senacie SGGW

Z przyjemnością informujemy, że przedstawicielem doktorantów w Senacie SGGW została Pani Aleksandra Giedrowicz, doktorantka Szkoły Doktorskiej SGGW. Gratulujemy!

Stypendia m.st. Warszawy dla doktorantek i doktorantów – 2 edycja

Miasto stołeczne Warszawa uruchamia nabór do drugiej edycji programu stypendialnego m.st. Warszawy dla doktorantek i doktorantów uczelni warszawskich. Mamy nadzieję, że program zainteresuje oraz zainspiruje badaczki i badaczy do realizacji projektów związanych z szeroko pojętym rozwojem i funkcjonowaniem stolicy. Więcej informacji pod poniższym linkiem.

Szkoła letnia "Business innovation and management"

List do rektorów

Wiceminister Anna Budzanowska wystosowała list do rektorów uczelni, w którym omawia kwestie związane ze stopniowym znoszeniem ograniczeń w działalności uczelni i podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów wprowadzonych w związku z epidemią.

Seminarium z prof. Francesco Busato nt. "Dynamic models with environmental implications" - 3 czerwca 2020 r.

Francesco Busato; tenured full professor at the University of Naples Parthenope; Ph.D in Economics and Finance at Columbia Univeristy (2004) under the supervision of John B. Donaldson, Paolo Siconolfi, Edmund Phelps and Robert Mundell. Covered a position as assistant Professor at the Univeristy of Aarhus (DK), University of ROma 3, Associate and eventually Full Professor at Univeristy of Naples Parthenope. Publishes papers on peer reviewed journals, e.g. Economic Theory, Journal of Economics, Research in Economics, Economics Modelling, Journal of Macroeconomics, Economic Letters, Review of Law and Economics, Journal of Cleaner Production. Teaches classes both at graduate (Ph.D / MA) and undergraduate levels.

Zarządzenie Rektora z 22 maja 2020 roku

Prof. dr hab. Wiesław Bielawski, rektor SGGW wydał Zarządzenie nr 33 zmieniające Zarządzenie nr 32 z 21 maja br. w sprawie zasad funkcjonowania uczelni od dnia 25 maja 2020 r. oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2 wśród społeczności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Zarządzenie Rektora z 21 maja 2020 roku

Prof. dr hab. Wiesław Bielawski, rektor SGGW wydał zarządzenie w sprawie zasad funkcjonowania uczelni od dnia 25 maja 2020 r. oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2 wśród społeczności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Apostille i legalizacja

W dniu 1 lutego 2018 r. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przejęła kompetencje związane uwierzytelnianiem dokumentów wydawanych przez polskie uczelnie podległe poszczególnym ministrom przed uzyskaniem na nich legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tego samego dnia NAWA przejęła również od Ministerstwa Spraw Zagranicznych kompetencje związane z wydawaniem klauzuli apostille na polskich dyplomach ukończenia studiów wyższych, świadectwach ukończenia studiów podyplomowych, zaświadczeniach o ukończeniu studiów wyższych oraz dyplomach o nadaniu stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki. KOMUNIKAT

Jak uzyskać legalizację

W związku ze zmianą organizacji pracy NAWA od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania, zmianie ulega również sposób składania i rozpatrywania wniosków o uwierzytelnienie dokumentów. KOMUNIKAT

Nagroda Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych

Doktorant Szkoły Doktorskiej SGGW Pan mgr inż. Radosław Łaźny laureatem nagrody Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych - serdecznie gratulujemy!

Informacja Rady Doskonałości Naukowej

Informacja Rady Doskonałości Naukowej dotycząca zmian w przepisach prawa oraz opnii prawnych odnośnie postępowań awansowych.

Spotkanie nt. publikowania w czasopismach z IF

 

 

Dr hab. Małgorzata Porada -  Rochoń, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, autorka i współautorka ok. 50 publikacji z zakresu m.in. kryzysu, cykli finansowych, wzrostu gospodarczego i rozwoju finansowego.  Redaktor kilku specjalnych wydań czasopism naukowych. Ekspert w zakresie oceny ekonomiczno – finansowej projektów współfinansowanych ze środków UE.

Komunikat Rektora SGGW z dnia 24 kwietnia 2020 roku

Prof. dr hab. Wiesław Bielawski, rektor SGGW wystosował komunikat do społeczności akademickiej o funkcjonowaniu uczelni w okresie od dnia 27 kwietnia 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r.

Komunikat Rektora SGGW z dnia 9 kwietnia 2020 roku

Prof. dr hab. Wiesław Bielawski, rektor SGGW wystosował komunikat do społeczności akademickiej o funkcjonowaniu uczelni w okresie od dnia 11 kwietnia 2020 r. do dnia 26 kwietnia 2020 r.

Życzenia Wielkanocne

Poradnik UODO

Poradnik UODO: Ochrona danych osobowych a zdalne nauczanie

Rekomendacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rekomendacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Kształcenie zdalne na uczelniach

Komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczący kształcenia zdalnego na uczelniach

Zalecenia NZOZ SGGW w przypadku podejrzenia o infekcje koronawirusem

Zalecenia NZOZ SGGW w przypadku podejrzenia o infekcje koronawirusem

Akcja #pomocsąsiedzka

Ruszamy z akcją „Pomoc Sąsiedzka” zachęcającą do opieki nad naszymi sąsiadami seniorami – poinformował w piątek prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Akcja związana jest rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

„Na czas zagrożenia #koronawirus powinniśmy zostać w domu, szczególnie osoby starsze. Część z nich może potrzebować wsparcia. Ruszamy z akcją #PomocSąsiedzka zachęcającą do opieki nad naszymi sąsiadami-seniorami. Pracujemy też nad pomocą ze strony miasta. Dbajmy o siebie nawzajem!” – napisał na Twitterze Rafał Trzaskowski.

W celu informacji o chęci niesienia pomocy wypełnij i opublikuj poniższą grafikę w swoich mediach społecznościowych:

Komunikat Rektora SGGW z dnia 17.03.2020 r.

Komunikat Rektora z dnia 17.03.2020 r. skierowany do społeczności akademickiej w sparwie funkcjonowania Uczelni w okresie od dnia 18 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r.

Komunikat Rektora SGGW z dnia 16.03.2020 r.

Komunikat Rektora SGGW z dnia 16.03.2020 r. w sprawie funkcjonowania Uczelni w okresie zagrożenia epidemiologicznego.

Zarządzenie nr 18 Rektora SGGW w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie "Zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności SGGW w Warszawie"

Zarządzenie nr 18 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie "Zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie"

Zajęcia z prof. Josu Takala, wykładowcą z University of Vaasa

W dniach 13-24.04.2020 r. w Szkole Doktorskiej SGGW zajęcia z przedmiotu Academic Writting in English będzie prowadził prof. Josu Takala z University of Vaasa.

Josu Takala

School of Technology and Innovations, University of Vaasa, Finland
Yliopistonranta 10, FI-65101 Vaasa, Finland
e-mail: josu.takala@univaasa.fi

Professor in the Industrial Management Department at School of Technology and Innovations of University of Vaasa. Educational background: Tampere University of Technology M.Sc. in Electrical Engineering (1980) and Dr. Tech. (Electrical Engineering and Business Studies at University of Vaasa) in 1988 as well as Dr. HC in 2009 from the Technical University of Košice in Slovakia and Dr. HC (Technology Management and Business) in Universiti Tun Hussein Onn in Malaysia (2015). His field of interest is mainly technology management in the sustainable competitive strategies of private and public organizations in manufacturing networks by utilizing the generic fields of quality management, technology and operations strategy, new product and service development and environmental management. He has published over 600 scientific articles. Furthermore, he is a Co-Editor, Special Issue Editor or Member of Scientific Board in Journals (like MPER, MNG), and invited or keynote speaker and Chairman or Honored Chairman in many international conferences. Owner in some university startup businesses.


Źródło: zdjęcie pobrano dnia 06.02.2020 r.: https://link.do/OEtr8

Informacja o możliwościach dofinansowania wyjazdów zagranicznych

1) program Erasmus+ do krajów programu : erasmus@sggw.pl

2) program Erasmus+ do krajów partnerskich : erasmusplus_world@sggw.pl - pod warunkiem dostępności stypendiów https://erasmusplus-world.sggw.pl/

3) program PROM : prom@sggw.pl - pod warunkiem dostępności stypendiów https://www.sggw.pl/wspolpraca-miedzynarodowa_/programy-edukacyjne/prom

4) własny fundusz stypendialny SGGW https://www.sggw.pl/wspolpraca-miedzynarodowa_/informacje-dla-pracownikow/wyjazdy/wlasny-fundusz-stypendialny

5) inne programy poza SGGW: https://nawa.gov.pl/naukowcy, https://fulbright.edu.pl/, https://www.daad.pl/pl/, https://www.baltic-science.org/bari/

Dni Otwarte SGGW

W dniach 24-25.01.2020 r. w Centrum Wodnym SGGW odbyły się Dni Otwarte. W tym czasie osoby zainteresowane kształceniem w Szkole Doktorskiej SGGW w Warszawie mogły spotkać się i porozmawiać z jej doktorantami oraz pracownikami. Za miłe spotkania dziękujemy i zapraszamy na Dni SGGW w maju, podczas których będzie miło nam ponownie się z Państwem spotkać.

Liderzy w zarządzaniu uczelnią

W dniach 12–18.01.2020 r. kierownik Szkoły Doktorskiej SGGW dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, prof. była uczestnikiem wizyty studyjnej, organizowanej i przeprowadzonej w ramach projektu pt. „Liderzy w zarządzaniu uczelnią” w Aalborg Universitet w Danii (nr POWR.03.04.00-00-P007/16). Podczas wizyty, poza zapoznaniem się z systemem kształcenia, rozwoju naukowego, publikowania w renomowanych czasopismach naukowych i rankingowaniu Uczelni, dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, prof. SGGW nawiązała kontakt z przedstawicielami Szkół Doktorskich w Aalborg Universitet, mając na uwadze możliwość dalszej współpracy i wymiany akademickiej doktorantów ze Szkoły Doktorskiej SGGW w Warszawie oraz Aalborg Universitet.

Seminarium wykładowcy z University of Pisa – Pani dr Gai Bertarelli

Dnia 15 stycznia 2020 r. dla doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej SGGW  oraz chętnych gości zostało zorganizowane seminarium wykładowcy z University of Pisa – Pani dr Gai Bertarelli. Tematem zajęć było: Challenges, experience, possibilities of career  development of post-docs in Italy/Europe?

Konferencja "Model funkcjonowania Szkół Doktorskich"

W dniach 15-16.11.2019 r. odbyła się ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, pt. „Model Funkcjonowania Szkół Doktorskich” zorganizowana przez Krajową Reprezentację Doktorantów. Kierownik Szkoły Doktorskiej SGGW dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, prof. była prelegentem w Panelu poświęconym tematyce: „Jakość – czy rzeczywiście?”.

Pan profesor Arkadiusz Radwan opisał powyżsżą  konferencję następująco: "Krajowa Reprezentacja Doktorantów wspólnie z Warszawskie Porozumienie Doktorantów zorganizowała niedawno kolejną świetną konferencję z cyklu "Model Funkcjonowania Szkół Doktorskich". Miałem przyjemność wystąpić w panelu poświęconym zapewnieniu jakości (razem z prof. Romuald Zabielski z PAN, prof. Justyna Franc-Dąbrowska z SGGW, prof. Ilona Świątek-Barylska z UŁ, Gracjana Woźniak z PL, Igor Kilanowski z UKSW i Zuza Mieszkowska z PWr) . Wszystko przez to, że w projekcie Ustawa 2.0 wg Instytut Allerhanda znalazły się Kolegia Doktoranckie, przez co jestem - jak się dowiedziałem - podejrzewany w środowisku o wymyślenie szkół doktorskich. Wyjaśniam zatem, że Szkoły Doktorskie według ustawy przygotowanej w Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przyjętej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dość znacząco różnią się od naszej koncepcji. Dlatego zarówno ci, którzy szkoły doktorskie zapisują na moje konto jako sukces, jak i ci, którzy mnie za nie obwiniają, czynią to niesłusznie. Słuszna natomiast jest radość i optymizm tych wszystkich, którzy odnotowują, że uczelnie same wprowadzają zmiany i podnoszą standardy. Bardzo mi się podobały rozwiązania przyjęte w SGGW i na Uniwersytecie Łódzkim, o których opowiadały współpanelistki. O to też w reformie chodziło - więcej autonomii dla uczelni i rozliczanie za efekty, bardziej niż reglamentowanie wszystkiego z góry. Krótko o konferencji w materiale wideo."

Wideorelacja

Tegoroczna edycja wydarzenia organizowana była w ramach zadania publicznego „BoN – Branżowo o Nauce w Krajowej Reprezentacji Doktorantów”, realizowanego przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konkursu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego w 2019 roku”

Akcja charytatywna na rzez Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Szkoła Doktorska SGGW oraz Rada Doktorantów SGGW zapraszają do udziału w akcji charytatywnej na rzecz Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci.
Zbieramy artykuły potrzebne w codziennej opiece i pielęgnacji podopiecznych Hospicjum tj.:

• Pieluchy marki Pampers (Active baby lub Premium care) rozmiar 4 i rozmiar 5;

• Proszki / kapsułki do prania;

• Bielizna pościelowa nowa.

Na dary czekamy w dniach od 15 listopada do 15 grudnia 2019 r. Dary zbieramy w siedzibie Szkoły Doktorskiej budynek 2 pokój 6A.

Z wyrazami szacunku,

Justyna Franc-Dąbrowska.

Uroczyste spotkanie dla doktorantów przyjętych do Szkoły Doktorskiej SGGW

W dniu 15 pażdziernika 2019r. w Sali Senatu (Pałac Rektorski) o godzinie 15:15 odbędzie się uroczyste spotkanie dla doktorantów przyjętych do Szkoły Doktorskiej SGGW.

Serdecznie zapraszamy!