Planowany harmonogram przeprowadzania konkursów krajowych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w roku 2020 r.

https://www.ncbr.gov.pl/

Okres Naboru

Kto może aplikować?

W jakim obszarze?

Gdzie szukać informacji o konkursie?

30.09.2019-29.01.2020

Konsorcja Jednostka naukowa FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Fundusze Europejskie

Konkurs 2/4.1.1/2019 Wspólne Przedsięwzięcie z Woj. Śląskim

29.11.2019-30.06.2020

Uczelnie Jednostka naukowa konsorcjum uczelni

Programy Krajowe

IV konkurs TANGO

15.11.2019-31.01.2020

Konsorcja (przedsiębiorca Lider + jednostka naukowa) Duże firmy Średnie i małe firmy Konsorcja

Fundusze Europejskie

Konkurs 3/4.1.1/2019 – Wspólne Przedsięwzięcie z Woj. Lubelskim „Lubelska wyżyna technologii fotonicznych”

09.12.2019-31.03.2020

Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Konsorcja Uczelnie

Fundusze Europejskie

Konkurs 8/1.1.1/2019 – Szybka ścieżka „Urządzenia grzewcze”

16.12.2019-16.03.2020

Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Konsorcja Uczelnie

Fundusze Europejskie

Konkurs nr 4/1.2/2019 - GAMEINN-IV

03.02.2020-03.04.2020

Konsorcja Konsorcja (przedsiębiorca Lider + jednostka naukowa)

Fundusze Europejskie

Konkurs 2/4.1.4/2019 – Projekty aplikacyjne

16.01.2020-16.03.2020

Uczelnie

Programy Krajowe

Konkurs Lider XI edycja

03.02.2020-06.07.2020

Konsorcja

Fundusze Europejskie

Konkurs 4/4.1.1/2019 Wspólne Przedsięwzięcie INGA

07.02.2020-01.06.2020

Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Konsorcja przedsiębiorstw Konsorcja (przedsiębiorca Lider + jednostka naukowa)

Fundusze Europejskie

Konkurs 1/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka

 

POIR Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Konkurs Szybka Ścieżka Projekty obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe realizowane przez m.in. przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjum.

Termin naboru: 07.02.2020r. –01.06.2020r.

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-1-1-1-1-2020/

Termin naboru: 03.08.2020r. –14.09.2020r.

http://www.poir.gov.pl/media/82198/harmonogram_naboru_wnioskow_POIR_2020_251119.pdf

 

POIR Poddziałanie1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Szybka ścieżka „Urządzenia grzewcze” Celem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów z zakresu niskoemisyjnych technologii grzewczych, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów PO IR.

Termin naboru: 09.12.2019r. –31.03.2020r.

https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-81112019-szybka-sciezka-urzadzenia-grzewcze/ 

 

POIR Poddziałanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki

Wspólne Przedsięwzięcie INGA NCBR z PGNiG S.A. oraz GAZ-SYSTEM S.A.

Wsparcie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych o tematyce określonej w programach strategicznych w ramach Wspólnych Przedsięwzięć, realizowanych przez konsorcja jednostek naukowych lub konsorcjum z udziałem przedsiębiorstw i jednostek naukowych.

Termin naboru: 03.02.2020r. –06.07.2020r.

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-4-4-1-1-2019-inga/

 

POIR Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne

Projekty aplikacyjne

Projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe realizowane przez konsorcja złożone z jednostek naukowych i przedsiębiorców.

Termin naboru: 03.02.2020r. –03.04.2020r.

https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-24142019-projekty-aplikacyjne/

 

Termin naboru: 01.07.2020r. –31.07.2020r.

http://www.poir.gov.pl/media/82198/harmonogram_nab 

 

TANGO 4

Konkurs TANGO 4

Cel konkursu: wzrost stopnia komercjalizacji technologii bazujących na wynikach badań podstawowych uzyskanych w projektach bazowych, a w szczególności: określenie planu rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych, wzrost zaangażowania przedsiębiorców
w rozwój technologii bazujących na wynikach badań podstawowych. Konkurs nie ma ograniczenia tematycznego.

Termin naboru: 29.11.2019r. –30.06.2020r.

https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/iv-konkurs-tango/

 

Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” –TECHMATSTRATEG

TECHMATSTRATEG

Celem głównym Programu jest rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do transferu do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań oraz wzrost międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie. Trzeci konkurs w ramach Programu obejmuje tematy z czterech strategicznych obszarów problemowych: technologie materiałów konstrukcyjnych; technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych; technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach; technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii.

Termin naboru: 30.12.2019r. –30.03.2020r.

https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/iii-konkurs-nowoczesne-technologie-materialowe-techmatstrateg/

 

Program LIDER

Konkurs LIDER XI

Cel konkursu: poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Termin naboru: 16.01.2020 r.–16.03.2020 r.

https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/lider/lider-xi-edycja/materialy-do-pobrania-xi/

 

PROW 2014-2020 Działanie 16 Współpraca

Działanie 16 Współpraca

Wsparcie dotyczy tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) oraz realizacji przez te grupy projektów, których przedmiotem jest: opracowanie i wdrożenie nowego lub znacznie udoskonalonego produktu lub nowych lub znacznie udoskonalonych technologii lub metod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów (...) oraz tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw (...).

Termin naboru:  13.01.2020 r.-21.02.2020 r.

https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/dzialanie-16-wspolpraca/prezes-agencji-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa-oglasza-iii-nabor-wnioskow.html

Jak uzyskać dofinansowanie od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju?

https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=21&L=632