Nauka

Projekty ogólnouczelniane realizowane przez SPK


,,Sukces z natury - kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie’’.

https://www.sggw.pl/projekty/sukces-z-natury-program-podniesienia-jakosci-zarzadzania-procese

 

„Synergia - zintegrowany program rozwoju SGGW”

https://www.sggw.pl/projekty/bdquo-synergia-zintegrowany-program-rozwoju-sggw-rdquo

 • Kierownik Projektu
  dr inż. Sławomir Janakowski
  tel. 22 59 32669
  slawomir_janakowski@sggw.pl 
   
 • Z-ca Kierownika projektu, Koordynator zespołu wsparcia
  mgr Dorota Szczęsna
  tel. 22 59 35694
  dorota_szczesna@sggw.pl
   
 • Koordynator merytoryczny Modułu I Programy Kształcenia
  dr inż. Karol Tucki
  tel. 22 59 34560
  karol_tucki@sggw.pl  
   
 • Koordynator merytoryczny Modułu II Podnoszenie Kompetencji
  dr hab. inż. Andrzej Parzonko
  tel. 22 59 34221
  andrzej_parzonko@sggw.pl 
   
 • Koordynator merytoryczny Modułu VI Zarządzanie w Instytucjach Szkolnictwa Wyższego
  mgr Agnieszka Michalska
  tel. 22 59 31018
  agnieszka_michalskai@sggw.pl
   
 • Lider Zespołu ds. organizacyjnych
  mgr inż. Ewa Nadolnik
  tel. 22 59 35686
  ewa_nadolnik@sggw.pl
   

„Zintegrowany Program Rozwoju SGGW na rzecz Rozwoju Regionalnego”

https://www.sggw.pl/projekty/zintegrowany-program-rozwoju-sggw-na-rzecz-rozwoju-regionalnego

 • Kierownik Projektu
  dr hab. inż. Leszek Hejduk
  tel. 22 59 35287
  leszek_hejduk@sggw.pl 
   
 • Z-ca Kierownika projektu, Koordynator zespołu wsparcia
  mgr Katarzyna Wardęga - Wiewióra
  tel. 22 59 31177
  katarzyna_wardega_wiewiora@sggw.pl
   
 • Koordynator merytoryczny Modułu I Programy Kształcenia
  mgr Martyna Prończuk
  tel. 22 59 32707
  martyna_pronczuk@sggw.pl  
   
 • Koordynator merytoryczny Modułu II Podnoszenie Kompetencji
  dr inż. Janusz Urbański
  tel. 22 59 35290
  janusz_urbanski@sggw.pl 
   
 • Koordynator merytoryczny Modułu III Programy Stażowe
  dr Kinga Noras
  tel. 22 59 32729
  kinga_noras@sggw.pl 
   
 • Koordynator merytoryczny Modułu VI Zarządzanie w Instytucjach Szkolnictwa Wyższego
  mgr Piotr Król
  tel. 22 59 35545
  piotr_krol@sggw.pl
   
 • Lider Zespołu ds. organizacyjnych
  mgr inż. Ewa Nadolnik
  tel. 22 59 35686
  ewa_nadolnik@sggw.pl
   
 • Lider Zespołu ds. finansowych
  mgr inż. Iwona Janakowska
  tel. 22 59 31237
  iwona_janakowska@sggw.pl