PLANOWANY HARMONOGRAM PRZEPROWADZANIA KONKURSÓW KRAJOWYCH PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI W 2020 R.

 

Rodzaj konkursu 2020 rok
Rozpoczęcie naboru wniosków Zakończenie naboru wniosków Rozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej)

OPUS 19

PRELUDIUM 19

16 marca 16 czerwca grudzień 2020 r.

SONATA BIS 10

MAESTRO 12

15 czerwca 15 września marzec 2012 r.

OPUS 20+ LAP

PRELUDIUM BIS 2

SONATA 16

15 września 15 grudnia

czerwiec 2021 r.

LAP - w zależności od terminu zatwierdzenia oceny przez agencje partnerskie z innych krajów

SONATINA 15 grudnia 15 marca 2021  r. wrzesień 2021 r.
MINIATURA 4 nabór ciągły od 4 maja do 30 września 2020 r.

Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów znajdują się na stronie NCN.