SEKCJA PROJEKTÓW KRAJOWYCH

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
Budynek nr 2, piętro I, pokoje: 1, 14, 15, 16

e-mail: spk@sggw.pl

SEKCJA PROJEKTÓW KRAJOWYCH

e-mail: spk@sggw.pl

Kierownik Sekcji: mgr Dorota Szczęsna
tel.: (22) 59 356 94; pok. 14

Specjalista: mgr Anna Kulwanowska
tel.: (22) 59 356 90; pok. 1

Specjalista: mgr Anna Bolibok
tel.: (22) 59 356 89; pok. 7
(Projekty finansowane z NCN realizowane na wydziałach: WIP, WNS, WZIM, WTD)

St. Referent: mgr inż. Małgorzata Michałowska
tel.: (22) 59 356 93; pok. 9
(Projekty finansowane z NCN realizowane na wydziałach: WMW, WRiB, WOBiAK)

St. Referent: mgr inż. Ewa Nadolnik
tel.: (22) 59 356 86; pok. 9

Specjalista: mgr Alicja Ulikowska
tel.: (22) 59 356 83;  pok. 9
(Projekty finansowane z NCN realizowane na wydziałach: WL, WBiŚ, WNE, WNoŻ, WNoZ, WNOŻCZiK)

Specjalista: mgr Katarzyna Wardęga-Wiewióra
tel.: (22) 59 311 77; pok. 14

Specjalista: mgr Magdalena Krośnicka - Trzcińska

tel.: (22) 59 356 70; pok. 14

Specjalista: lic. Edyta Iwanowska

tel.: (22) 59 356 84; pok. 16