Nauka

HARMONOGRAM KONKURSÓW 2020


Aktualizacja harmonogramu konkursów w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020

15 września br., zgodnie z art. 9 ust 1 i art. 11 ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem covid-19 w 2020 r., Instytucja Zarządzająca zatwierdziła kolejne zmiany w harmonogramie konkursów na 2020 r. w Programie Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR).

W zakresie konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wprowadzono w poddziałaniu 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa nowy konkurs, przeznaczony dla projektów szczególnego europejskiego zainteresowania (IPCEI). Zostanie on ogłoszony 18 września br.

Harmonogram konkursów ogłaszanych przez NCBR w 2020 r. znajduje się na stronie: ncbr.gov.pl Można go pobrać  tu

Aktualna wersja harmonogramu POIR jest także dostępna na portalu Programu: https://www.poir.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow

 

HARMONOGRAM KONKURSÓW 2020