BADANIA PODSTAWOWE NA RZECZ POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ROŚLINNEJ W LATACH 2021-2025

 


 

Tytuł projektu: Precyzyjna fenomika, telemetria modulowanej fluorescencji i temperatury roślin dla modelowania, optymalizacji i przyspieszenia procesu hodowli żyta (Secale cereale L.)

Kierownik projektu: prof. dr hab. Stanisław Karpiński

Okres realizacji: 01.01. 2021 – 31.12.2025

Informacje o projekcie.


 

Tytuł projektu: Genetyczne i rozwojowe aspekty plonowania i jakości surowca kozłka lekarskiego

Kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Bączek

Okres realizacji zadania: 1.01.2021-31.12.2024

Informacje o projekcie.


 

Tytuł projektu: Identyfikacja wybranych genów związanych z typem wzrostu roślin ogórka (Cucumis sativus L.) 

Kierownik projektu: prof. dr hab. Grzegorz Bartoszewski

Okres realizacji: 01.01. 2021 – 31.12.2025

Informacja o projekcie.