Nauka

Sekcja Projektów Krajowych


Schemat postępowania w przypadku aplikowania, realizacji i raportowania projektów określa Zarządzenie nr  36 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 03.06.2020 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przygotowywania  i realizowania w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Projektów finansowanych z wykorzystaniem źródeł zewnętrznych zarejestrowanych i monitorowanych przez Sekcję Projektów Krajowych”

Zarządzenie nr  36 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 03.06.2020 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przygotowywania  i realizowania w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Projektów finansowanych z wykorzystaniem źródeł zewnętrznych zarejestrowanych i monitorowanych przez Sekcję Projektów Krajowych”