Nauka

Szkoła Doktorska


Pełna nazwa szkoły: Szkoła Doktorska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)

Adres: ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, email: szkoladoktorska@sggw.pl

Tel.: (22) 59 35672

 

Kierownik: dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, prof. SGGW email: justyna_franc_dabrowska@sggw.pl Tel.: (22) 59 35671

Dyżur:

 • Wtorek 12:00-15:00
 • Czwartek 8:00-12:00

Zastępca: dr hab. Małgorzata Kosicka-Gębska email: malgorzata_kosicka_gebska@sggw.pl Tel.: (22) 59 35671

Dyżur:

 • Poniedziałek 9:00-12:00
 • Środa 9:00-12:00

Sekretariat: Iwona Lipka email: iwona_lipka@sggw.pl Tel.: (22) 59 35672

Skład Rady Programowej

 

Wykaz dziedzin i dyscyplin, w jakich możliwe jest aplikowanie do Szkoły Doktorskiej:

Dziedzina nauk rolniczych w dyscyplinach:

 • nauki leśne
 • rolnictwo i ogrodnictwo
 • technologia żywności i żywienia
 • weterynaria
 • zootechnika i rybactwo

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie:

 • nauki biologiczne

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinach:

 • inżynieria lądowa i transport
 • inżynieria mechaniczna
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Dziedzina nauk społecznych w dyscyplinie:

 • ekonomia i finanse