Nauka

Stypendium projakościowe


Regulamin przyznawania i wpłacania kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów SGGW 

Zarządzenie Nr 70 Rektora SGGW z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wpłacania kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów SGGW

Załącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Załącznik nr 9 - Procedura

 

UWAGA!

Wnioski należy wypełnić w formie elektronicznej. Wnioski wypełnione odręcznie nie będą procedowane.

Wniosek należy:

  • wydrukować,
  • podpisać, 
  • złożyć do Kierownika studiów doktoranckich we wskazanym w Regulaminie terminie.