Nauka

Pomoc materialna 2019/ 2020


Zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia nr 45 Rektora SGGW z dnia 24 września 2019 r. uczestnik studów doktoranckich może ubiegać się o pomoc materialną w roku akademickim 2019/2020 na podstawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Przed złożeniem wniosku bardzo prosimy o szczegółowe zapoznanie się z pełną treścią Regulaminu wraz z załącznikami

Wnioski według wzorów określonych w Regulaminie należy: 

  • wydrukować,
  • podpisać,
  • złożyć do Kierownika Studiów Doktoranckich w terminie do 25 października (nie składamy wniosków bezpośrednio do Rektorskiej Komisji Stypendialnej ds. Pomocy Materialnej dla Doktorantów),
  • Kierownik Studiów Doktoranckich sprawdza kompletność poszczególnych wniosków i sporządza listę złożonych wniosków osobno dla każdego rodzaju stypendium.
  • w terminie do 3 dni roboczych od złożenia wniosków Kierownik studiów pprzekazuje za pośrednictwem Biura Nauki i Projektów Krajowych - Sekcja Obsługi Nauki listę złożonych wniosków oraz wszystkie wnioski do Rektorskiej Komisji Stypendialnej ds. Pomocy Materialnej dla Doktorantów. 

Wnioski należy wypełnić w formie elektronicznej. Wnioski wypełnione odręcznie nie będą procedowane.

Druki dla doktorantów do pobrania

D_13_socjalne_wniosek_2019_09_18.doc

D_13a_wn_zwiekszone_socjalne_2019_09_18.doc

D_13b_zaswiadczenie_US-2019_09_18.doc

D_13c_oswiadczenie_nieopodatkowane_dochody_2019_09_18.doc

D_14_niepelnosprawni_2019_09_18.doc

D_15_zapomoga_2019_09_18.doc

D_16_dla_najlepszych_2019_09_18.doc

D_17_zasady_dokumentowania_dochodu_2019_09_18.doc

D_18_wniosek_o_przeliczenie_dochodu_2019_09_18.doc

D_19_wezwanie_2019_09_18.doc

D_20_oswiadczenie_doktoranta_gospodarstwo_domowe_2019_09_18.doc

D_21_procedury_2019_09_18.doc