Nauka

Pomoc materialna 2020/ 2021


Zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia nr 109 Rektora SGGW z dnia 7 października 2020 r. uczestnik studów doktoranckich może ubiegać się o pomoc materialną w roku akademickim 2020/2021 na podstawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Przed złożeniem wniosku bardzo prosimy o szczegółowe zapoznanie się z pełną treścią Regulaminu wraz z załącznikami

Wnioski według wzorów określonych w Regulaminie należy: 

  • wydrukować,
  • podpisać,
  • złożyć do Kierownika Studiów Doktoranckich w terminie do 25 października (nie składamy wniosków bezpośrednio do Rektorskiej Komisji Stypendialnej ds. Pomocy Materialnej dla Doktorantów),
  • Kierownik Studiów Doktoranckich sprawdza kompletność poszczególnych wniosków i sporządza listę złożonych wniosków osobno dla każdego rodzaju stypendium.
  • w terminie do 3 dni roboczych od złożenia wniosków Kierownik studiów pprzekazuje za pośrednictwem Biura Nauki i Projektów Krajowych - Sekcja Obsługi Nauki listę złożonych wniosków oraz wszystkie wnioski do Rektorskiej Komisji Stypendialnej ds. Pomocy Materialnej dla Doktorantów. 

Wnioski należy wypełnić w formie elektronicznej. Wnioski wypełnione odręcznie nie będą procedowane.