Nauka

Elektroniczna Legitymacja Doktoranta


Uprzejmie informujemy, że sprawy związane z ELD można załatwiać

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 14.00 w budynku 2 pok. 11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aby otrzymać elektroniczną legitymację doktorancką, doktoranci zobowiązani są do:

 1. wczytania aktualnego zdjęcia do systemu Uczelni poprzez konto ehms – zakładka moje dane -> edycja;
 2. wniesienia opłaty za wydanie ELD na konto Uczelni  
  n
  r 52 1240 6003 1111 0000 4942 8120 w wysokości:


  oryginał ELD - 17,00 zł;
  duplikat ELD - 25,50 zł.
 3. poinformowania e-mailem  pracowników Biura Nauki i Projektów, Sekcja Obsługi Nauki  (mateusz_siemaszko@sggw.pl lub roman_kacprzyk@sggw.pl) o chęci otrzymania elektronicznej legitymacji doktoranckiej SGGW wraz z informacją o uiszczeniu opłaty (dowód wpłaty) za wydruk i wydanie legitymacji.

Wytyczne CI dotyczące umieszczanego zdjęcia w systemie Uczelni:

 • postać cyfrowa rozdzielczości 300 punktów na cal (300 dpi) w formacie jpg;
 • rozmiar wydruku 2,00 cm (podstawa) na 2,50 cm (wysokość);
 • zdjęcie legitymacyjne, kolorowe;
 • jednolite, jasne tło (nie mogą występować dodatkowe elementy);
 • portret nie może sięgać poniżej pachy;
 • zdjęcie bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami;
 • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy (dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności; dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej);

Doktorant ponosi odpowiedzialność za zamieszczone zdjęcie!

W przypadku wydruku legitymacji z błędnym zdjęciem, zostanie on niezwłocznie obciążony kosztem wydruku duplikatu.

UWAGA!

Ze względu na zwiększoną kontrolę w systemie obsługi ELS, aktualne dane doktoranta w systemie HMS muszą być identyczne z danymi zawartymi na przedłużanej legitymacji.

W przypadku zmiany nazwiska lub adresu zameldowania doktorant zobowiązany jest do wystąpienia o wydruk duplikatu legitymacji doktoranta.

W przypadku rozbieżności danych, dotychczasowa legitymacja nie będzie przedłużona na kolejny, nowy rok akademicki.

W dniu 23.10.2014 r. Biuro Nauki otrzymało informacje z Centrum Informatycznego odnośnie zablokowanych biletów na ELD. 

Uprzejmie informujemy, że doktoranci, którzy mają problem z załadowaniem biletu ZTM na ELD powinni zgłosić się z legitymacją do Centrum Informatycznego - pok. nr 18 w celu usunięcia blokady.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 08.10.2014 r. Biuro Nauki otrzymało za pośrednictwem Centrum Informatycznego informację z ZTM, że z przyczyn technicznych

NIE MOŻNA aktywować ZABLOKOWANEGO biletu na ELD
(również w punkcie ZTM na ul. Żelaznej 61).

Jedynym wyjściem w takiej sytuacji  jest załadowanie biletu na karcie miejskiej lub wyrobienie duplikatu ELD (koszt duplikatu pokrywa doktorant).

Prosimy przekazać powyższą informację doktorantom.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------