Doktoranci, którzy w trakcie studiów będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia powinni przed przystąpieniem do realizacji studiów, a także w czasie ich trwania, wykonywać badania lekarskie mające na celu ocenę możliwości podjęcia lub kontynuowania studiów ze względu na stan zdrowia.

Skierowanie na badania wystawia Kierownik Studiów Doktoranckich.

Na badania kierowane są osoby zakwalifikowane na studia doktoranckie i doktoranci podczas trwania studiów.

Wzór skierowania na badania lekarskie