Nauka

Studia podyplomowe – podstawy prawne


USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/O/D20181668.pdf

Regulamin studiów podyplomowych oraz wytyczne:

       1  Regulamin studiów podyplomowych 2019.pdf

Przepisy Archiwalne:

 1. Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo  oszkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1311)
 2. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
 3. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym – tekst jednolty (Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) – obowiązuje od 1 października 2011 r.
 4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie przebiegu studiów dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. z 2011 r., nr 201, poz. 1188) – obowiązuje od 1 października 2012 r.
 5. Uchwała nr 24 – 2011/2012 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu studiów podyplomowych.
 6. Regulamin studiów podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – załącznik do Uchwały Senatu SGGW nr 24-2011/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r. - obowiązuje od 23 kwietnia 2012 r.
 7. Rozporządzenie Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1554) - obowiązuje od 1 października 2016 r. 
 8. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz.U. z 2011 r. nr 196, poz. 1167) – obowiązuje od 1 października 2011 r.
 9. Uchwała Nr 8 – 2017/2018 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu studiów podyplomowych. 
 10. Załącznik do Uchwały Nr 8 – 2017/2018 z dnia 30 października 2017 r. – Regulamin Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 
 11. Uchwała nr 73 – 2014/2015 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu studiów podyplomowych
 12. Regulamin studiów podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – załącznik do Uchwały Senatu SGGW nr 73-2014/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. - obowiązuje od 27 kwietnia 2015 r.